Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Što se radi u šumi tijekom rujna

Budući da je osnovna svrha i zadaća uzgojnih radova pomoći mladoj sastojini u rastu i razvoju, tako se u rujnu intenzivno nastavlja s uzgojnim radovima i pripremom tla za prihvat sjemena, kako bi nova, buduća šuma niknula u što boljim uvjetima.
Nakon izvršene pripreme staništa, čišćenja tla od korova i po potrebi rahljenja tla, u sastojinama u kojima se očekuje urod sjemena počinje se s radovima ograđivanja površina zaštitnim ogradama, radi zaštite sjemena od divljači i stoke.
Također, vezano za pripremu staništa, radi se na suzbijanju populacije šumskih glodavaca (poput voluharica i miševa) u sastojinama koje su u fazi obnove, te u sastojinama koje su u fazi podmlatka ili mladika ako ima zaraze, s obzirom da glodavci čine štete i na biljkama ovog uzrasta, a ne samo na sjemenu.
Kako bi se pravodobno uočila potencijalna zaraza, broje se i legla gubara (Lymantria dispar), te se određuju površina na kojima će se provoditi suzbijanje tih štetnika.
Također se vrše procjene uroda sjemena, radi sakupljanja, skladištenja i tretiranja za unos u sastojinu kojoj treba pripomoći jer nije dovoljno naplođena.
Rujan je razdoblje u kojem počinje sadnja mladih biljaka na terenu, bilo da se radi o tzv. podsađivanju (sadnji na površinama unutar sastojine) ili se pošumljavaju nove površine radi povećanja biofonda.
U tijeku su i radovi održavanja gospodarske podjele, odnosno obilježavanja granica odjela i odsjeka vidljivim znakovima, radi boljeg snalaženja i poštivanja imovinsko-pravnih odnosa.
Završavaju se radovi na sanitarnoj sječi i dovršavaju radovi na izgradnji i održavanju šumskih prometnica (navažanje kamena, poravnavanje prosjeka i sl.)
Tijekom rujna u lovištima se ubiru plodovi sa remiza (poljoprivredne površine namijenjene za prehranu i prihranu divljači) i pripremaju se skladišta za prihranu divljači tijekom zime. Izgrađuju se lovnogospodarski objekti (hranilišta i solišta) te se odvoze u šumu kako bi se tijekom zimskih mjeseci u njima mogla izlagati hrana. Održavaju se lovovi na jelena običnog (mužjaka), divlju svinju, srnjaka, divlje patke, prepelice itd. Najatraktivniji događaj u lovištima tijekom rujna svakako je rika jelena, odnosno jelenski ljubavni zov, koji zadivljuje brojne lovce i ostale posjetitelje prostora na kojima obitavaju ove plemenite životinje.

jelen-i-kos