Obilježavanje Svjetskog dana volontiranja u suradnji s DHL-om

Povodom Svjetskog dana volontiranja, u subotu 22. rujna zaposlenici DHL-a zajedno sa zaposlenicima Šumarije Zagreb dali su svoj doprinos promoviranju volontiranja. Organizirana je sadnja 500 kontejnerskih sadnica bukve koje su posađene na površini 15c odsjeka na G.J. Sljeme-medvedgradske šume. Sudjelovalo je 30-ak zaposlenika DHL-a sa voditeljicom programa Nevenkom Misijom, te stručnim vodstvom iz Šumarije Zagreb, upraviteljem Ivicom Dugačkim te revirnici Hrvojem Brnicom, Daliborom Babićem i Mateom Vuković. DHL je osigurao zaštitne rukavice, vodu za piće i hranu, a alat za pošumljavanje kao i sadnice koje su za ovu priliku stigle iz Rasadnika Močile osigurale su Hrvatske šume d.o.o. Akcije poput ove zaista su vrijedne pohvala, te se nadamo da će se ovakva praksa nastaviti i u slijedećim godinama.

svjetski dan volontiranja dhl 1

svjetski dan volontiranja dhl 2

svjetski dan volontiranja dhl 3

svjetski dan volontiranja dhl 4

svjetski dan volontiranja dhl 5