JAVNI POZIV HRVATSKIH ŠUMA ZA PRODAJU TRUPACA I PROSTORNOG DRVA

Na temelju Pisama razumijevanja potpisanima s Udruženjem drvoprerađivačke industrije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori te Odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2019. godinu, Hrvatske šume d.o.o. danas su raspisale Javni poziv za prodaju trupaca i Javni poziv za prodaju prostornog drva za 2019. godinu koji će biti otvoreni do 2. prosinca 2018.

Pismima razumijevanja i Odlukom o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2019. godinu osigurava se transparentna raspodjela sirovine po svakom proizvođaču prema propisanim kriterijima i sukladno razredima dovršenosti proizvoda. Cilj je da promjenama u modelu prodaje drvne sirovine drvni resurs bude u funkciji novostvorene vrijednosti u preradi drva i proizvodnji namještaja. Time se želi potaknuti finalizacija drvne sirovine, razvoj proizvodnih kooperacija kao oblika finalne proizvodnje, obnova i razvoj tradicijskih obrta kao oblika finalizacije, razvoj domaćeg tržišta poluproizvoda, zapošljavanje te porast investicijskih ulaganja u nove tehnologije, dizajn te nove i inovativne proizvode.

Svi detalji i Javni pozivi mogu se naći na portalu Hrvatskih šuma http://nadmetanja.hrsume.hr/