Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente

Produžen rok za prijavu na javni poziv za zakup šumskog zemljišta

Zbog velikog interesa korisnika Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koji je objavljen 7. prosinca ove godine i otvoren do 22. prosinca 2018., produžava se do 11. siječnja 2019.

Za prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju, ne stariju od šest mjeseci u izvorniku ili preslici:

- Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove javnih davanje – izdaje Ministarstvo financija, Porezna Uprava, Područni ured, Ispostava, odnosno istu je moguće pribaviti i preko sustava e –građanin,

- Potvrdu Hrvatskih šuma d.o.o. o nepostojanju duga s osnove zakupa šumskog zemljišta – izdaju Hrvatske šume d.o.o., Damir Katičić , tel: 01/4804-211, mob: 098/231-981, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Albina Arih, el: 01/4804-249, mob: 099/397 50 92, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Zrinka Starešinić, tel: 01/4804-130, mob: 098/701 99 18, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- Potvrdu o upisu u Upisnik poljoprivrednika – izdaje Podružnica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,

- Potvrdu o evidentiranim površinama u sustavu ARKOD - izdaje Podružnica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,

- Potvrdu o vlasništvu ili posjedu stoke te broju uvjetnih grla – izdaje Županijski ured Hrvatske poljoprivredne agencije,

- Potvrdu o prebivalištu za fizičke osobe - izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava, Policijska postaja, istu je moguće pribaviti i preko sustava e –građanin,

- Izvod iz sudskog registra za pravne osobe na području Republike Hrvatske – izdaje Ministarstvo pravosuđa, Sudski registar tj. javno bilježnički uredi,

- Presliku osobne iskaznice ponuditelja (fizičke osobe ili ovlaštene osobe za zastupanje).

- Fizička osoba koja se prijavljuje na javni poziv kao osoba koja ostvaruje primitke od samostalne djelatnosti obrta, dužna je dostaviti izvod iz obrtnog registra ne stariji od šest mjeseci na dan objave javnoga poziva – izdaje se u uredima državne uprave u županijama i njihovim ispostavama, te u Uredu Grada Zagreba, odnosno u nadležnom registarskom tijelu prema sjedištu subjekta.

Sve informacije u svezi prijave na Javni poziv za davanja u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, možete dobiti na sljedećim adresama:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, tel: 01/6443-210, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,
Hrvatske šume d.o.o. Direkcija, Zagreb, tel: 01/4804 111, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Split, tel: 021/ 408 201, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Gospić, tel: 053/ 652 440, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, tel: 052/ 695 150, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj, tel: 053/ 652 401, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb, tel: 01/ 62 78 521, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,

Najčešće postavljena pitanja i odgovori:

1. Koja je najveća površina koje se može dobiti u zakup u svrhu pašarenja?

Najveća površina šumskog zemljišta koje Ministarstvo može dati jednoj osobi u zakup u svrhu pašarenja je 3,3 ha po uvjetnom grlu pri čemu se u obzir uzimaju ukupne površine zemljišta koje su evidentirane u ARKOD sustavu.

2. Kako se podnosi prijava na Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske?

Prijava se podnosi na propisanome Obrascu prijave na javni poziv i programu korištenja šumskog zemljišta u svrhu pašarenja, odnosno na Obrascu prijave na javni poziv i programu korištenja šumskog zemljišta u svrhu: odmora, rekreacije i sporta, postavljanja pomičnih naprava, reklamnih panoa, štandova, montažno- demontažnih tendi te privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije, građevinske (bruto) površine do 15 m2, koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

3. Do kada traje Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske?

Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske objavljen je 7. prosinca 2018. godine i otvoren je do 22. prosinca 2018. godine.

4. U kakvoj su poziciji dosadašnji zakupnici šumskog zemljišta, u smislu prvenstva na Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske?

Pravo prvenstva zakupa šumskog zemljišta ima dosadašnji zakupnik ako je upisan u Upisnik poljoprivrednika te je vlasnik ili posjednik stoke, koji dostavi na Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske program korištenja šumskog zemljišta i nema duga po osnovi javnih davanja i s osnove zakupa šumskog zemljišta, te ispunjava druge uvjete iz ove Uredbe i javnog poziva, te ukoliko ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i zemljišta potrebnog za pašarenje od najmanje 3,3 ha pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju po uvjetnom grlu, a uredno je ispunio obveze i svrhu iz dosadašnjih ugovora o zakupu.

5. Koji je najveći iznos zakupnine u svrhu pašarenja, na Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koju ponuditelj može ponuditi?

Ponuđena zakupnina ponuditelja, koji ispunjava uvjete, ne smije prelaziti dvostruki iznos početne zakupnine.

6. Koja površina, u svrhu pašarenja, se uzima iz ARKOD sustava u obzir, prilikom izračuna odnosa broja uvjetnih grla i potrebne površine?

U obzir se uzimaju ukupne površine zemljišta koje su evidentirane u ARKOD sustavu.