Gostovanje voditelja UŠP Zagreb na HRT-u

Voditelj Uprave šuma podružnice Zagreb, Damir Miškulin, imao je priliku u HTV-ovoj emisiji Studio 4 objasniti široj javnosti kako izgleda ciklus obnove šume, i to na primjeru Medvednice. Nakon neosnovanih napada koje su Hrvatske šume d.o.o. trpjele od strane jedne udruge, šumarski stručnjak pojasnio je što se radi, zašto se radi i kako se radi na zagrebačkoj gori. Želja nam je svakom zainteresiranom građaninu pojasniti sve nužne korake u ciklusu obnove šume. Taj proces je dugotrajan i često zna biti mukotrpan, no kada ga radite s ljubavlju kao naši šumari, među kojima je također puno planinara, gljivara, lovaca HGSS-ovaca, onda taj rad postaje životno zadovoljstvo. Šumari život provode u šumi i sa šumom, i jedina želja im je šumu održati zdravom i kvalitetnom. Cijelo gostovanje pogledajte ovdje.