Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Hrvatskim stočarima omogućen desetogodišnji zakup šumskog zemljišta za pašarenje

Zagreb, 12 studenog 2019. - Nakon što su sredinom rujna objavile Javni poziv za davanje šumskih površina u kratkoročni zakup, Hrvatske šume nastavljaju s poticajnim mjerama za hrvatsko stočarstvo i razvoj proizvodnje u ruralnim područjima, te su putem Javnog poziva omogućile korisnicima dugoročni zakup šumskog zemljišta u vlasništvu RH do deset godina. Kroz model dugoročnog zakupa Hrvatske šume ustupit će najveći mogući broj svojih površina čime će se unaprijediti planiranje proizvodnje i razvoja, pridonijeti zadržavanju lokalnih proizvođača u svojim zajednicama te osigurati njihova pravna sigurnost.

Najveća površina šumskog zemljišta u svrhu pašarenja koju javni šumoposjednik može dati jednoj osobi u zakup je 3,3 ha po uvjetnom grlu, a uvjeti za prijavu na Javni poziv su da je pravna ili fizička osoba registrirana u Upisniku poljoprivrednika, vlasnik ili posjednik stoke, te da nema duga s osnove korištenja šumskog zemljišta evidentiranog u sustavu identifikacije zemljišnih parcela (ARKOD) bez valjane pravne osnove za cjelokupni period korištenja tog zemljišta. Cijena za dosadašnje korištenje šumskog zemljišta je 0,02 kn po m2, odnosno 200 kn po hektaru zemlje. Podatke o broju stoke posjeduje Ministarstvo poljoprivrede u Jedinstvenom registru domaćih životinja.

Osoba koja nema najmanje 3,3 ha zemljišta pogodnog za pašarenje po uvjetnom grlu u razdoblju od 12 mjeseci, smatrat će se najpovoljnijim ponuditeljem ako ponudi najviši iznos zakupnine i ako do objave javnog poziva ima prebivalište/sjedište na području za koje se raspisuje Javni poziv najmanje tri godine.

Osim u svrhu pašarenja, šumsko zemljište može se dati u zakup u svrhu odmora, rekreacije i sporta, postavljanja pomičnih naprava, reklamnih panoa, štandova, montažno-demontažnih tendi te privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije, ukupne površine do najviše 15 m², čime se potiče i razvoj poljoprivrednog turizma.

Prijava na Javni poziv i program korištenja šumskog zemljišta u svrhu pašarenja podnosi se na obrascu za prijavu objavljenom na internet stranicama Hrvatskih šuma d.o.o., uz koji je obavezno priložiti svu potrebnu dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu. Prijave se zaprimaju do 28. studenog 2019., kada ističe 30-dnevni rok od datuma objave Javnog poziva. Povjerenstvo za provođenje postupka davanja u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske razmotrit će sve pristigle prijave, a zakupnici koji ispunjavaju sve uvjete, sklopit će Ugovor o dugoročnom zakupu s poduzećem Hrvatske šume d.o.o.