Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Članci

Skrb o divljači

Prihrana i prehrana divljači


HŠ d.o.o. kao najveći lovoovlaštenik u Hrvatskoj , posebnu pažnju posvećuju brizi za divljač, kao i za zaštićene i ostale životinjske vrste. Ta se briga očituje u ostvarivanju uvjeta za život divljači, naročito u vremenskim periodima ekstremnih klimatskih prilika, kada se čak i fizičkim preseljenjem divljači pokušava spasiti ista od stradavanja. Velike poplavne vode, dugotrajni i visoki snjegovi, dugotrajne suše i slične vremenske nepogode, periodi su kada je najveća aktivnost radnika HŠ d.o.o. zaposlenih u djelatnosti lovstva. Podaci o prosječnoj godišnjoj prihrani i prehrani na razini HŠ d.o.o. govore sami za sebe koje se to godišnje količine raznih vrsta hrane, iznose u lovišta HŠ d.o.o. .

-krmiva 1208 tona

-zrnate hrane 1780 tona

-smjese 51 tona

-sočne hrane 1301 tona

-mesne hrane 80 tona

-soli 26 tona

_____________________________

ukupno 4446 tona


Uz tu vrstu prihrane HŠ d.o.o. zasijavaju gotovo 400 ha raznih poljoprivrednih kultura za prehranu divljači, kao i prosječno godišnje košnjom održavaju 900 ha livada i gorskih pašnjaka na kojima bi divljač mogla zadovoljavati svoje potrebe za tom vrstom hrane .

Važno je za napomenuti da sve te količine prihrane i prehrane nisu i ne mogu biti isključivo za divljač, već se na hranilištima kao i na površinama zasijanim raznim poljoprivrednim kulturama hrane sve ostale životinjske vrste koje obitavaju na tim prostorima .