Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Članci

PRIHRANA I PREHRANA DIVLJAČI

        

Hrvatske šume, kao najveći lovoovlaštenik u Hrvatskoj, posebnu pažnju posvećuju brizi za divljač, kao i za zaštićene i ostale životinjske vrste. Ta se briga očituje u ostvarivanju uvjeta za život divljači, naročito u vremenskim periodima ekstremnih klimatskih prilika, kada se čak i fizičkom selidbom divljač pokušava spasiti od stradavanja. Velike poplavne vode, dugotrajni i visoki snjegovi, dugotrajne suše i slične vremenske nepogode, periodi su kada je aktivnost radnika HŠ zaposlenih u djelatnosti lovstva najintenzivnija. Podaci o prosječnoj godišnjoj prihrani i prehrani na razini poduzeća govore o velikim količinama raznih vrsta hrane koja se iznosi u lovišta:

- krmiva 1208 tona

- zrnate hrane 1860 tona

- smjese 204 tona

- sočne hrane 1268 tona

- mesne hrane 140 tona

- soli 32 tone

 


Uz tu vrstu prihrane HŠ zasijavaju gotovo 400 ha raznih poljoprivrednih kultura za prehranu divljači, a prosječno godišnje košnjom održavaju 900 ha livada i gorskih pašnjaka na kojima bi divljač mogla zadovoljavati svoje potrebe za tom vrstom hrane.

Sve te količine prihrane i prehrane nisu i ne mogu biti isključivo za divljač, već se na hranilištima kao i na površinama zasijanim raznim poljoprivrednim kulturama hrane sve ostale životinjske vrste koje obitavaju na tim prostorima.