Nalazite se ovdje: Početna Šume Općenito

Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

OPĆENITO O ŠUMAMA

 zutozeleno

U skladu sa Hrvatskim nacionalnim standardom za certifikaciju šuma onaj tko upravlja šumama mora dati javnosti na uvid sažetak osnovnih elemenata plana gospodarenja, a poštujući povjerljivost informacija. Takva potreba proizlazi i iz odredaba Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u okolišu (Aarhus, 1998), jer naša prirodna šuma je i značajni element okoliša. Konačno, Hrvatske šume, kao poduzeće koje nema svoje šume, već mu je zadaća da gospodari državnim šumama, svjesno je i odlučno da svoje akcije u toj šumi čini uz prisutnost, susglasnost i odobravanje svekolike javnosti.

Na stranicama koje slijede pripremljene su osnovne informacije o šumama namjenjene prvenstveno ljudima koji nisu stručnjaci, koji ne poznaju šumarsku terminologiju, kao ni specifičnu šumarsku prostornu podjelu. Ali bez obzira na to, ipak žele znati kakva je to šuma iza njihove kuće, pored ceste kojom putuju, na planini koju posjećuju. Za ulazak u sustav potrebno je na donjem popisu odabrati veće mjesto u okolici šume za koju ste zainteresirani (Uprava šuma/šumarija), a dalje ćete na priloženoj karti locirati konkretnu poziciju koja Vas zanima.

Najmanja jedinica šume za koju smo u mogućnosti dati podatke naziva se gospodarska jedinica i za nju smo priredili prostornu poziciju iz našeg GIS sustava, set osnovnih podataka direktno iz naše baze podataka o šumama i kraći opis same šume, izdvojen i prilagođen iz plana gospodarenja gospodarskom jedinicom. Sva mjerenja i sva planiranja u šumarstvu se provode svakih deset godina tako da je i ažurnost prikazanih informacija nužno na toj istoj razini.

U dijelu tabelarnih informacija upozorili bi vas na nekoliko pojmova nužnih za razumijevanje sadržaja. Ideja je bila pokazati koje vrste drveća dolaze u konkretnoj šumi i na kojoj površini. Za svaku vrstu su prikazane dvije veličine. Pojam zaliha kazuje koliki je ukupan volumen drvne mase u određenoj šumi pa time, neizravno, govori i koliko je ta šuma kvalitetna. Drugi pojam, prirast, kazuje koliko se taj volumen poveća svake godine, što je opet pokazatelj raspoloživosti drveta za čovjekovo korištenje.

Hrvatske šume već stoljećima primjenjuju u svom gospodarenju princip potrajnosti i stoga iz šume uzimaju znatno manje drveta nego ga priraste, a kako pri izuzimanju uglavnom odabiru lošija stabla, izlazi da su naše šume sve ljepše što s s njima više gospodari.

Mnoge ljude brine kad prolazeći npr. Slavonijom, vide posječene veće djelove šume, misleći da su šumari napravili čistinu. U krivu su. Ono što izgleda kao čistina zapravo je mlada šuma, stara tek nekoliko godina. A kad i padne jedan hrast to treba gledati kao na rođenje njih nekoliko tisuća, koji ne mogu živjeti u sjeni svog roditelja i jedva čekaju svoju šansu. Stoga se nekim vrstama drveća naprosto mora gospodariti, šumari kažu na regularan način. Važno je uočiti da se sječa koja izgleda kao čista zapravo događa na razmjerno malim površinama, a na razini gospodarske jedinice ukupna zaliha je unatoč sječi cijelo vrijeme ista ili godinama raste. Tablice regularnih šuma prepoznat ćete po podjeli na dobne razrede.

Drukčija je situacija u goranskim šumama. Tamo se gospodari preborno tako da se svakih nekoliko godina iz šume izdvajaju pojedinačna zrela stabla i tako otvara prostor za rast podmlatka. Bukva i jela su vrste koje omogućiju takav način gospodarenja. Izvana gledano, čovjeku se čini da šuma stalno izgleda jednako, mada se na ovaj način pridobiva približno jednaka količina drva kao i u regularnim šumama. Kako preborne šume zapravo nemaju starost njihove su tablice podjeljene po debljinskim razredima.

Nalazite se ovdje: Početna Šume Općenito