Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Obavijest subjektima o primjeni UREDBE VIJEĆA (EU) 2018/848 od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 1. siječnja 2022. godine

Od 1. siječnja 2022. godine primjenjuje se UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/848 od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.

UREDBU VIJEĆA (EU) 2018/848 od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 možete vidjeti na slijedećoj poveznici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20201114