Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Zakonska regulativa

Uredbe

Pročišćeni tekstovi Uredbi

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju van snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (pročišćeni tekst)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu (pročišćeni tekst)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu režima za uvoz organskih proizvoda iz trećih zemalja (pročišćeni tekst)

UREDBA (EU) 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (pročišćeni tekst)

 

Uredbe i izmjene Uredbi

PROVEDNA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1165 od 15. srpnja 2021. godine odobravanje određenih proizvoda i tvari za uporabu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanje njihovih popisa

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/181 od 15. veljače 2021. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/977 оd 7. srpnja 2020. o odstupanju od uredaba (EZ) br. 889/2008 i (EZ) br. 1235/2008 u pogledu kontrola proizvodnje ekoloških proizvoda zbog pandemije COVID-19

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2164 od 17. prosinca 2019. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1584 od 22.10.2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2273 od 8. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/838 od 17. svibnja 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu hrane za određene životinje iz ekološke akvakulture

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1842 od 14. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu elektroničkog certifikata o uvoznim ekološkim proizvodima i nekim drugim elementima i Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu zahtjeva za konzerviranim ili prerađenim ekološkim proizvodima i prijenosu informacija

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/673 od 29. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1358/2014 od 18. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu podrijetla ekoloških životinja iz akvakulture, praksi stočarstva u akvakulturi, hrane za ekološke životinje iz akvakulture i proizvoda i tvari dozvoljenih za upotreba u ekološkoj akvakulturi

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 836/2014 od 31. srpnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 354/2014 od 8. travnja 2014. o izmjeni i ispravci Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1364/2013 od 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u vezi s korištenjem maloljetnih organizama iz neekološke akvakulture i neekološkog sjemena školjkaša u ekološkoj akvakulturi

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1030/2013 od 24. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 517/2013 od 13. svibnja 2013. prilagođavanje određenih propisa i odluka u područjima slobodnog kretanja robe, slobode kretanja osoba, prava trgovačkih društava, politike tržišnog natjecanja, poljoprivrede, sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, oporezivanja, statistike, transeuropskih mreža, pravosuđe i temeljna prava, pravda, sloboda i sigurnost, okoliš, carinska unija, vanjski odnosi, vanjska, sigurnosna i obrambena politika i institucije, pristupanjem Republike Hrvatske

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 392/2013 od 29. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 u vezi s sustavom kontrole za ekološku proizvodnju

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 519/2013 od 21. veljače 2013. prilagođavanje određenih propisa i odluka u području slobodnog kretanja robe, slobode kretanja osoba, prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, prava trgovačkih društava, politike tržišnog natjecanja, poljoprivrede, sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, ribarstva, prometne politike, energetika, oporezivanje, statistika, socijalna politika i zapošljavanje, okoliš, carinska unija, vanjski odnosi i vanjska, sigurnosna i obrambena politika, zbog pristupanja Hrvatske

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 505/2012 od 14. lipnja 2012. godine o izmjeni i ispravci Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 203/2012 od 8. ožujka 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu detaljnih pravila o ekološkom vinu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 126/2012 od 14. veljače 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 u odnosu na dokumentarne dokaze i izmjenu Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu režima za uvoz ekoloških proizvoda iz Sjedinjenih Država

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 426/2011 od 2. svibnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o organskoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda s obzirom na organsku proizvodnju, označavanje i kontrolu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 344/2011 od 8. travnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 271/2010 od 24. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, u pogledu logotipa ekološke proizvodnje Europske unije

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 710/2009 od 5. kolovoza 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u vezi s utvrđivanjem detaljnih pravila o ekološkoj akvakulturi životinja i morskih algi

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1254/2008 od 15. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na organsku proizvodnju, označavanje i kontrolu

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu režima za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 967/2008 od 29. rujna 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91

UREDBA (EU) 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

UREDBA (EU) 2020/1693 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. studenog 2020. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na datum njezine primjene i neke druge datume navedene u toj Uredbi

Ispravka Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

Ispravka Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

Ispravka Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

Ispravka Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

 

Zakoni i pravilnici

Zakon o poljoprivredi (NN 118/18)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (NN 52/21)

Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 11/20)