Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

EU fondovi

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine, ostvaren je jedan od najvažnijih strateških ciljeva, što je hrvatskom šumarstvu donijelo nove izazove ali i velike mogućnosti. Šume i šumska zemljišta, koja pokrivaju gotovo polovicu kopnenog dijela države, dobra su od interesa za Republiku Hrvatsku te imaju njezinu osobitu zaštitu i predstavljaju jedan od najvrjednijih prirodnih kapitala koji je RH unijela u Europsku uniju.

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova. Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije u zemljama članicama. Čini ih novac prikupljen od europskih građana koji se u skladu s pravilima i procedurama dodjeljuje za provedbe projekata koji trebaju doprinijeti ključnim politikama EU. Pročitaj više...

Projekti:

Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - KARLOVAC KARST  
Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – ECOMANAGER  
Skriveni krajolici - nove destinacije divljine i kulture u mađarsko - hrvatskom prekograničnom području – HIDDEN LANDSCAPES  
CROatian LAnd Information System (Hrvatski informacijski sustav o zemljištu) - CROLIS  
Izgradnja primarne šumske prometne infrastrukture - tip operacije 4.3.3.  
Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture - tip operacije 8.5.2.  
Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji – FEARLESS VELEBIT fearless velebit logo
Projekt zaštite prirode i bioraznolikosti dinarskih pašnjaka - DINARA back to LIFE  
Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog
zemljišta u zaštićenim i natura 2000 područjima
u dunavsko - dravskoj regiji – NATURAVITA
naturavita
Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao
prirodne baštine u gradovima dunavskog sliva - URBforDAN
urbfordan
Obnova biološke raznolikosti šuma pomoću zračnih
video tehnologija – RED FAITH
red faith
Zaštita hrasta lužnjaka u prekograničnom području – OAK PROTECTION oak protection
Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih
kultura
 
Obnova infrastrukture za obranu od poplava i
uspostava prekograničnog sustava za zaštitu ljudi i prirodnih
dobara od poplava - FORESTFLOW
forestflow
Zaštita prirode i okoliša od šumskih požara - FORESTEYE foresteye
Drvna biomasa za regionalni razvoj - BIOHEATLOCAL bioheatlocal
Priroda je prva i dragocjena – prekogranična
suradnja na jačanju prirodnih šumskih resursa – NATURE No 1
nature no 1
Održivo gospodarenje šumama u cilju pružanja obnovljivih
izvora energije, održive gradnje i bioproizvoda - RoK-FOR
rok for