Kamenolomi Krašić d.o.o.

Osnovna djelatnost društva Kamenolomi Krašić je vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca.

 

Kontakt:

Kamenolomi Krašić d.o.o.

Medven Draga 18

10454 Krašić

 

Telefon: 01/627-0770

Fax: 01/6270769