Lovišta

cheka snijeg web

 

Hrvatske šume d.o.o. gospodare s 27 otvorenih i ograđenih lovišta, te uzgajališta divljači ukupne površine od 312.000 hektara.

TABLICU LOVIŠTA možete pogledati OVDJE.

Klikom na broj u kružiću možete pogledati KARTU LOVIŠTA.

karta lovista