Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Mjere u zaštiti šuma

HŠ d.o.o. su za 2018. godinu izradile Plan zaštite šuma od požara u skladu s Pravilnikom zaštite šuma od požara (NN 26/03), Pravilnikom zaštite šuma od požara HŠ d.o.o. i zaduženjima po točkama iz Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018. godini.

U skladu s Planom zaštite šuma od požara u 2018.godini HŠ d.o.o. poduzimaju sljedeće preventivne mjere:
1. Za sve državne šume i šumska zemljišta izvršena je procjena opasnosti od požara, po kojoj su šumske površine razvrstane po stupnjevima opasnosti od požara od I.-IV., a površine ucrtane u pregledne zemljovide.

2. Osnovana je Motriteljsko-dojavna služba, koja se temeljem Pravilnika o zaštiti šuma od požara uobičajeno uspostavlja od 1. lipnja do 15. rujna. Međutim, zbog velikih opožarenih površina u 2017. Godini, temeljem Programa aktivnost kojeg donosi Vlada RH, ove će godine i Motriteljsko-dojavna služba u HŠ d.o.o. biti uspostavljena izvan navedenog roka, odnosno do 30. rujna. Za šume u I. stupnju opasnosti od požara, u razdoblju povećane opasnosti od požara, motrenje i dojava provodi se danonoćno (od 0-24 sata). Motriteljsko-dojavna služba sastoji se od motrenja sa dojavom s motrionica, ophodarsko-dojavne službe, te požarničko-čuvarske službe.
Motrenje i dojava požara na području krša provodi se sa 176 motrionica i 14 čvrstih objekata. Na mjestima i područjima nedostupnima pregledu i opažanju s motrionica, poslove provodi ophodarsko-dojavna služba i to pješke, vozilom i brodom.
Za poslove motrenja s motrionica i ophodarsko-dojavne službe planirano je
48.583 radnih dana na kršu (93 ophodnje). Pored radnika Hrvatskih šuma na poslovima motrenja i dojave na području krša zaposlit će se u tijeku protupožarne sezone radnici na određeno vrijeme.
Na poslovima motrenja, dojave i čuvanja šuma tijekom cijele godine zaduženi su i čuvari šuma. Za te poslove planirano je 37.033 radnih dana.

3. Na području krša osnovane su osposobljene interventne skupine radnika na razini uprava šuma podružnica, dok su na kontinentu osnovane na razini šumarije. Interventne skupine radnika opremljene su vozilima i alatom za prosijecanje prosjeka i početno gašenje požara.

4. Dodatno je zaposleno 320 radnika na motrenju te su sklopljena 64 ugovora sa DVD-ima.

5. U svrhu protupožarne preventive koriste se postojeće gospodarske prosjeke, protupožarne prosjeke i protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste koje se svake godine i održavaju. Do 2018. godine izgrađeno je ukupno 5.382,37 km protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, od toga na području krša od 3.649,32  km.

6. Planira se izgradnja 71,90 km protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta i održavanje na 678 km postojećih prosjeka.

7. U sastojinama kojima prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara provode se šumsko-uzgojni radovi (njega, čišćenje, proreda sastojina, kresanje i uklanjanje granja). Kresanje i uklanjanje granja na području krša obavit će se na 350,00 ha površine.

8. Za provođenje ovih i drugih mjera zaštite šuma od požara planira se utrošiti
78.196.833,00 kn (vidjeti priloženu tabelu).

9. Za protupožarnu sezonu 2018. Hrvatske šume d.o.o. nabavile su integriranu uslugu video nadzora s detekcijom dima i vatre i simulatorom širenja požara te uslugu privatne radijske komunikacije u svrhu protupožarne zaštite šuma. Vrijednost projekta je 20 milijuna kuna koje su HŠ osigurale iz vlastitih sredstava.
Riječ je o 46 terenskih motriteljskih jedinica (svaka lokacija s po 2 kamere) i 4 nadzorna operativna centra koji su smješteni u četiri Dalmatinske županije, s tim da je video signal omogućen i u DUZS-ovom centru u Divuljama.
Trošak zaposlenih u nadzornim operativnim centrima iznosi oko 1,4 mil.kn godišnje i također ga snose HŠ d.o.o..

10. S ciljem informiranja javnosti provode se promidžbene aktivnosti i to emitiranjem spotova protupožarne preventive na HTV-u i lokalnim TV postajama, obavijestima i upozorenjima preko internetskih portala, konferencija za novinare, postavljanjem jumbo plakata, te znakova upozorenja i zabrane („mali plakati”) vezano na opasnosti od požara.
U tom smislu HŠ su ove godine financirale snimanje novog PP spota koji se objavljuje na televiziji i internetskim portalima, kao i vizualni dizajn tri tipa jumbo PP plakata koji su tiskani u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i postavljeni diljem RH, a najviše uz prometnice prema Jadranu (ukupno 155 plakata).

Plan i izvršenje radova na PP zaštiti šuma 2018. godine (bez PDV-a)

NAZIV RADA

J.M.

Planirani radovi

Vrijednost planiranih radova (kn)

 

 

Izrada i nadzor projekta

km

76,10

966.578,00

Motriteljsko dojavna p.p. služba

rd

48.583,00

18.727.523,00

Izrada motrionica

kom.

7,00

627.015,00

Održavanje motrionica

kom.

23,00

642.501,00

Izrada p.p. prosjeka

ha

13,98

106.769,00

Održavanje p.p. prosjeka

ha

2.158,60

3.531.515,00

Izrada p.p. prosjeka s el. cesta

km

71,90

12.010.722,00

Održavanje p.p. prosjeka s el. cesta

km

678,18

16.637.745,00

Postava znakova upozorenja

kom.

3.056,00

102.810,00

Čuvanje šuma

rd

37.033,00

24.843.655,00

UKUPNO

 

 

78.196.833,00

Troškovi PP promidžbe (TV i radio spotovi, oglasne površine)

   

850.000,00

SVEUKUPNO

   

79.046.833,00