Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

odgovor hs

Na temelju odredbe članka 19. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću broj OU-32/2021-2 te Odluke Uprave Društva, KLASA: DIR/19-01/4309, URBROJ: 00-07-03/02-22-27 od 21. rujna 2022. godine, objavljuje se JAVNI OGLAS za prijam u radni odnos za radno mjesto Stručni suradnik za ljudske potencijale.

Na temelju odredbe članka 19. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću broj OU-32/2021-2 te čl.4. st.4 Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR-18-6005, URBROJ: 00-07-01/03-18-02 od 24. prosinca 2018. godine te Odluke Uprave Društva, KLASA: SI/22-01/436, URBROJ: 00-07-03/02-22-04 od 10. svibnja 2022. godine, objavljuje se

odgovor hs

Na temelju odredbe članka 19. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću broj OU-32/2021-2 te čl.4. st.4 Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR-18-6005, URBROJ: 00-07-01/03-18-02 od 24. prosinca 2018. godine te Odluke Uprave Društva, KLASA: SI/22-01/436, URBROJ: 00-07-03/02-22-04 od 10. svibnja 2022. godine, objavljuje se JAVNI OGLAS za prijam u radni odnos za radno mjesto: Stručni suradnik za pravne poslove.

odgovor hs

Na temelju odredbe članka 19. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću broj OU-32/2021-2 te čl.4. st.4 Pravilnika o radu HŠ d.o.o., KLASA: DIR-18-6005, URBROJ: 00-07-01/03-18-02 od 24. prosinca 2018. godine te Odluke Uprave Društva, Klasa: ST/22-01/890, Ur.broj: 00-07-03/02-22-04 od 28. ožujka 2022. godine te odluke Klasa: ST/22-01/890, Ur.broj: 00-07-03/02-22-06 od 18. svibnja 2022. godine objavljuje JAVNI OGLAS za prijam u radni odnos UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SPLIT, Šumarija Obrovac za radno mjesto Administrativno-knjigovodstveni radnik.