Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Natječaji, rezultati

Odluka o poništenju javnog oglasa za prijam u radni odnos - UŠP Buzet

 Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću donijela je

O D L U K U

I.

Utvrđuje se da je Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću dana 22. listopada 2019. godine objavila Javni oglas za prijam u radni odnos, klasa: BU/19-01/1011 urbroj: 00-07-03/02-19-05 za obavljanje poslova radnog mjesta:

Rbr.

Organizacijska jedinica

Radno mjesto

Broj izvršitelja

Napomena

1

Uprava šuma Podružnica Buzet

Financijsko – rač. odjel

Stručni suradnik za računovodstvo

1

na neodređeno vrijeme

II.

Ovom Odlukom, Javni oglas za prijam u radni odnos, klasa: BU/19-01/1011 urbroj: 00-07-03/02-19-05 stavlja se izvan snage.

III.

Ova Odluka objaviti će se na web stranici HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću http://www.hrsume.hr i na oglasnim pločama UŠP 1 – 16 i njihovih organizacijskih jedinica.

IV.

Kandidati koji su podnijeli prijave biti će obaviješteni putem web stranice HŠ d.o.o.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Uprava šuma Podružnica Buzet, dostavila je prijedlog za objavu javnog oglasa za popunjavanje slobodnog radnog mjesta – stručni suradnik za računovodstvo u Financijsko-računovodstvenom odjelu.
U skladu s navedenim, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću dana 22. listopada 2019. godine, objavila je Javni oglas za prijam u radni odnos, klasa: BU/19-01/1011 urbroj: 00-07-03/02-19-05 za obavljanje poslova radnog mjesta Stručnog suradnika za računovodstvo u Upravi šuma Podružnica Buzet, Financijsko-računovodstveni odjel, s jednim izvršiteljem, na neodređeno vrijeme.
U predviđenom roku prijavu su podnijele dvije kandidatkinje koje ne udovoljavaju uvjetima Javnog oglasa.

U skladu s navedenim, odlučeno je kao u izreci.

Odluka o poništenju Javnog oglasa pdf