Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Natječaji, rezultati

11-11-2021 Šumarija Karlovac, GJ Kozjača

Šumarija Karlovac prema planu proizvodnje za 2021. godinu provodi radove sječe i privlačenja u gospodarskoj jedinici Kozjača, odsjeci 26e,29e,f,30a - šumski predio Mokrice – Mrzlo polje na području grada Karlovca. Radovi se odvijaju sukladno odobrenoj osnovi gospodarenja za gospodarsku jedinicu Kozjača koja vrijedi od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2022. godine. Navedeni odsjeci su šuma hrasta kitnjaka starosti 140-150 godina te je u njima propisan rad obnove šuma oplodnim sječama. Provode se naplodni sjekovi sa elementima dovršnog sjeka. To znači da se stara i zrela stabla selektivno uklanjaju na većem dijelu površine, dok na dijelovima površine gdje je uspješna prirodna obnova uklanjamo sva stabla. Sljedeći su koraci daljnji radovi njege pomlatka. Radovi uklanjanja stabala predviđeni su u periodu od 12.11. 2021. – 30.12. 2021., a ostali radovi u sljedećoj kalendarskoj godini. Molimo građane da radi vlastite sigurnosti ne ulaze na područje radilišta te da poštuju znakove koji se nalaze na ulazu u radilište.