Natječaji, rezultati

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) za Javni natječaj od 19. srpnja 2018. godine

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, objavljen na web stranici HŠ d.o.o., ur.broj: DIR-56/AJ-18-3791/05 od 19. srpnja 2018. godine, na razgovor (intervju) koji će se održati

dana 05. rujna 2018. godine (srijeda)

u prostorijama HRVATSKIH ŠUMA d.o.o., Ulica kneza Branimira 1

za radno mjesto:
1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA JAVNU NABAVU
u 8.00 sati
- Borna Petek
- Slaven Šarić

2. STRUČNI SURADNIK ZA KONTROLU
u 8.30 sati
- Tanja Žgela Pavičić
- Mario Vučko
- Zlatko Budrović
- Andreja Čunčić Zorić

3. VODITELJ KOMERCIJALNIH EVIDENCIJA
u 9.30 sati
- Božica Magdić
- Mateja Kastelan
- Branko Pintar

Razgovoru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem te su ostvarili 50% i više bodova na pisanom dijelu testiranja.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu.
Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

U razgovoru s kandidatima utvrđuju se sposobnosti i vještine te rezultati u dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10.
Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata i sastavlja zapisnik o provedenom postupku, koji dostavlja Upravi Društva.
Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva.
Uprava Društva zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.
Obavijest o konačnom odabiru kandidata bit će objavljena na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.