Natječaji, rezultati

Javni natječaj za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na poslovima Tehničara - informatičara u Direkciji, tekst objave o izabranom kandidatu

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), objavljuje se

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJNOG POSTUPKA
ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA
NA NEODREĐENO VRIJEME
U HRVATSKIM ŠUMAMA d.o.o., SEKTOR PLANA, ANALIZE I INFORMATIKE,
INFORMATIČKA SLUŽBA

Na web stranici HŠ d.o.o. http://www.hrsume.hr objavljen je Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, u HRVATSKIM ŠUMAMA društvu s ograničenom odgovornošću, Direkcija, Sektor plana, analize i informatike, Informatička služba i to na poslovima Tehničara - informatičara s 1 izvršiteljem.

Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabran je kandidat:

1. Vlado Gazić

 

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), objavljuje se

 

 

 

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJNOG POSTUPKA

ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA

NA NEODREĐENO VRIJEME

U  HRVATSKIM ŠUMAMA d.o.o., SEKTOR PLANA, ANALIZE I INFORMATIKE,

INFORMATIČKA SLUŽBA

 

 

 

Na web stranici HŠ d.o.o. http://www.hrsume.hr objavljen je Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, u HRVATSKIM ŠUMAMA društvu s ograničenom odgovornošću, Direkcija, Sektor plana, analize i informatike, Informatička služba i to na poslovima Tehničara - informatičara s 1 izvršiteljem.

 

Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabran je kandidat:

 

Rbr.

RADNO

MJESTO

ORGANIZACIJSKA JEDINICA

IME I PREZIME

KANDIDATA

1.

Tehničar –

informatičar

Informatička

služba

Vlado Gazić