Natječaji, rezultati

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJNOG POSTUPKA ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U HŠ d.o.o.

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) HRVATSKE ŠUME d.o.o. objavljuju dana 28. studenog 2018. godine

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJNOG POSTUPKA
ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U HŠ d.o.o.

Na temelju natječaja za prijem pripravnika objavljenog 17. listopada 2018. godine, a nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabrani su slijedeći kandidati:

1. Specijalistički diplomski stručni studij, diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani diplomski sveučilišni studij ekonomije

 

UŠP

IME I PREZIME KANDIDATA

Vinkovci

Tihana Majdandžić

Osijek

Nikolina Stanković

Bjelovar

Pamela Berić

Zagreb

Ivana Kumpf

Sisak

Anja Ferdelja

Karlovac

Lucija Kratofil

Split

Darko Borovac

 

2. Specijalistički diplomski stručni studij odnosno integrirani sveučilišni diplomski studij prava

 

UŠP

IME I PREZIME KANDIDATA

Vinkovci

Marija Čoko

 

3. Diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike

 

UŠP

IME I PREZIME KANDIDATA

Zagreb

Dino Grizelj

 

4. Srednja stručna sprema – tehničar za računalstvo

 

UŠP

IME I PREZIME KANDIDATA

Nova Gradiška

Ivan Sertić