Natječaji, rezultati

Javni natječaj za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na poslovima Informatičara u UŠP Našice, tekst objave o izabranom kandidatu

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), objavljuje se

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJNOG POSTUPKA
ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA
NA NEODREĐENO VRIJEME
U HRVATSKIM ŠUMAMA d.o.o.,
UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA NAŠICE

Na web stranici HŠ d.o.o. http://www.hrsume.hr objavljen je Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, u HRVATSKIM ŠUMAMA društvu s ograničenom odgovornošću, Uprava šuma Podružnica Našice, Informatički odjel, i to na poslovima Informatičara sa 1 izvršiteljem.

Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabrana je kandidatkinja:

Suzana Miletić, Informatičar

Uprava šuma Podružnica Našice, Informatički odjel