Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Natječaji, rezultati

Obavijesti o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u UŠP Slatina

Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa za prijam u radni odnos u UŠP Slatina, HRVATSKE ŠUME d.o.o., Klasa: DIR/18-01/6530, Ur. broj: 00-07-03/01-19-29 objavljenog dana 23.04.2019. godine na web-stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. obavještava kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, da će se testiranje održati u UPRAVI ŠUMA PODRUŽNICI SLATINA, na adresi Slatina, Ante Kovačića 15,

dana 27. svibnja 2019. godine.

Popis kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune te raspored testiranja nalazi se u prilogu.
Za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Po dolasku na testiranje od kandidata/kinja će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta (osobna iskaznica). Kandidat/kinja koji ne dokaže identitet ne može pristupiti testiranju. Kandidat/kinja sam snosi putne troškove u svrhu provedbe testiranja. Kandidati/kinje su dužni na testiranje ponijeti i kemijsku olovku te se pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provodi povjera bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
- razgovarati s ostalim prisutnim osobama niti na drugi način remetiti koncentraciju.
Ukoliko se ne pridržavaju navedenih pravila kandidat/kinja će biti udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće vrednovati.
Kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova i to do 5 kandidata/kinja za svako radno mjesto nakon provedenog testiranja u prvoj fazi testiranja, pozvat će se na razgovor (intervju), o čemu će biti obaviješteni putem liste objavljene na web stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u HRVATSKIM ŠUMAMAM d.o.o. te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu te dostavlja Upravi Društva zapisnik o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata/kinja. Izabrani kandidat/kinja, pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja.
Odluku o izboru kandidata donosi Uprava Društva temeljem prijedloga Povjerenstva za odabir kandidata.
Uprava Društva zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.
Obavijest o konačnom odabiru kandidata bit će objavljena na Internetskoj stranici Društva.
Dostava svim kandidatima/kinjama smatra se dostavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web-stranici HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

Raspored testiranja:
1.URED VODITELJA
- Stručni suradnik za javnu nabavu
2. Odjel za proizvodnju
- Stručni suradnik za građevinarstvo, investicije i rudarstvo
3. INFORMATIČKI ODJEL
- Suradnik za informatičku podršku
4. PRAVNI, KADROVSKI I OPĆI ODJEL
- Stručni suradnik za pravne poslove
- Administrator
5. ODJEL ZA UREĐIVANJE
- Geodet
6. FINANCIJSKO – RAČUNOVODSTVENI ODJEL
- Rukovoditelj financijsko-računovodstvenog odjela
- Stručni suradnik za financije
- Stručni suradnik za računovodstvo
- Stručni suradnik za ekonomske poslove
- Suradnik u financijskoj operativi
- Knjigovođa

 

Raspored testiranja

Popis literature