Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), te Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, ur. broj: DIR-56/AJ-18-501/04, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA NAŠICE, Šumarija Čačinci za radno mjesto ADMINISTRATOR.

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), te Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, ur. broj: DIR-56/AJ-18-501/04, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje JAVNI NATJEČAJ za izbor studenata Šumarskog fakulteta koji će stipendirati. Hrvatske šume d.o.o. objavljuje javni natječaj za izbor redovnih studenata Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu preddiplomskog studija Šumarstvo i diplomskih studija Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem i Tehnike, tehnologije i management u šumarstvu.

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), te Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, ur. broj: DIR-56/AJ-18-4790/05, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA NAŠICE, Informatički odjel, za radno mjesto INFORMATIČAR; 1 izvršitelj.

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), te Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, ur. broj: DIR-56/AJ-18-4797/04, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme DIREKCIJA, SEKTOR KOMERCIJALNIH POSLOVA, Komercijalna služba za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA KONTROLU; 3 izvršitelja.