Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), te Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, ur. broj: DIR-56/AJ-18-4797/04, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme DIREKCIJA, SEKTOR KOMERCIJALNIH POSLOVA, Komercijalna služba za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA KONTROLU; 3 izvršitelja.

Na web stranici HŠ d.o.o. http://www.hrsume.hr objavljen je dana 23. srpnja 2018. godine Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, u HRVATSKIM ŠUMAMA društvu s ograničenom odgovornošću, Direkcija, Sektor za financije i računovodstvo, i to na poslovima stručnog suradnika za financijske poslove u tuzemstvu sa 1 izvršiteljem.

Na web stranici HŠ d.o.o. http://www.hrsume.hr objavljen je dana 23. srpnja 2018. godine Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, u HRVATSKIM ŠUMAMA društvu s ograničenom odgovornošću, Direkcija, Sektor komercijalnih poslova, i to na poslovima Stručnog suradnika za kontrolu u Komercijalnoj službi sa 3 izvršitelja, na poslovima Višeg stručnog suradnika za javnu nabavu u Službi za javnu nabavu s 1 izvršiteljem i na poslovima Voditelja komercijalnih evidencija u Komercijalnoj službi s 1 izvršiteljem.

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), te Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, ur. broj: DIR-56/AJ-18-4277/04, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u DIREKCIJI, SEKTOR PLANA, ANALIZE I INFORMATIKE, Informatička služba, za radno mjesto TEHNIČAR-INFORMATIČAR.