Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), te Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, ur. broj: DIR-56/AJ-18-327/04, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA NAŠICE Radna jedinica „Šumatrans Našice“ Zoljan, radno mjesto Poslovođa graditeljstva.

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), te Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, ur. broj: DIR-56/AJ-18-065/04 Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA NAŠICE.