Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Potvrde Hrvatskih šuma d.o.o. za postupke osnivanja prava služnosti, prava građenja, koncesija

Za potrebe postupaka osnivanja prava služnosti, osnivanja prava građenja i ishodovanja koncesija na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatske šume d.o.o. izdaju potvrde propisane Uredbom o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 87/2019) i Zakonom o rudarstvu (NN 56/2013, 14/2014, 98/2019):

- Potvrde da se nekretnina nalazi u obuhvatu šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske
- Potvrde da na nekretnini nije bilo protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji
- Potvrde da su za nekretninu podmirene dospjele obveze s osnove korištenja, prijašnjega protupravnog prisvajanja, i drugih protupravnih radnji
- Potvrde da gospodarski subjekt nema nepodmirena dugovanja s osnova korištenja šume i/ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Za izdavanje ovih potvrda potrebno je podnijeti ZAHTJEV.
Ispravno popunjene i potpisane zahtjeve pošaljite e-mailom ili redovitom poštom na adresu nadležne Uprave šuma Podružnice, ili u Službu za ekologiju i zaštitu šuma, pri Direkciji Hrvatskih šuma d.o.o.

Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrda preuzmite OVDJE.

Adrese podružnica Hrvatskih šuma d.o.o. nadležnih za Vaše područje, potražite OVDJE.

Za izdavanje potvrda u postupcima osnivanja prava služnosti, prava građenja i ishodovanja koncesija, nije potrebno slati pristojbe (državne biljege).
Izrada potvrda naplaćuje se po Pravilniku o ustroju Kataloga podataka o šumama i šumskom zemljištu kojim gospodari trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o.