Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Zakonodavni okvir

Zakonodavni okvir

Zakon o šumama

1. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/290164.html

2. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_07_82_1964.html

3. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_11_129_3681.html

4. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_11_124_3211.html

5. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_25_638.html

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu

1. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_06_75_1784.html

Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije

1. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_02_22_528.html

Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja

1. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_113_1550.html

Pravilnik o uređivanju šuma

1. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_10_111_2462.html

2. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_141_3935.html

Pravilnik o čuvanju šuma

1. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_11_121_2691.html

2. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_25_529.html

Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_10_116_2588.html

2.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_74_2324.html

3.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_05_55_1278.html

4.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_25_530.html

Pravilnik o Upisniku šumoposjednika

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_06_69_1658.html

2.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_84_2724.html

Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_02_22_825.html

2.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_39_1014.html

Pravilnik o zaštiti šuma od požara

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_02_26_382.html

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_11_126_2777.html

2.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_101_2981.html

3.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_74_2462.html

4.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_01_10_234.html

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_74_2322.html

Pravilnik o područjima provenijencija svojti šumskog drveća od gospodarskog značaja

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_107_3185.html

Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_91_2299.html

Nacionalna šumarska politika i strategija

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_120_1663.html

Šumsko odštetni cjenik

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_145_3997.html

2.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_25_532.html

Zakon o javnoj nabavi

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_90_1919.html

Zakon o zaštiti na radu

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_07_59_1183.html

2.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_11_94_1877.html

3.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_114_1575.html

Zakon o zaštiti prirode

1.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_06_70_1370.html

2.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_139_3887.html

3.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_57_1262.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Zakon o pravu na pristup informacijama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html