Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

EU fondovi

CROatian LAnd Information System (Hrvatski informacijski sustav o zemljištu) - CROLIS

Projekt je financiran iz programa: LIFE

Ukupna vrijednost projekta: 6 248 735 EUR

Vrijednost projekta za HŠ d.o.o.: 65 433 EUR

Provedba projekta počela: listopad 2020. godine

Trajanje projekta: do 2024. godine

Nositelj projekta: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja;

Partneri: Državna geodetska Uprava, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatske šume d.o.o. i Ekonerg d.o.o.;

Područje provedbe projekta: Republika Hrvatska;

Cilj projekta: Glavni cilj projekta je razvoj usklađenog modela podataka o praćenju zemljišta koji omogućuje integraciju i obradu podataka o pokrovu zemljišta (Land cover, skraćeno LC), korištenju zemljišta (Land use, skraćeno LU) i upravljanju podacima o zemljištu iz različitih izvora podataka te njihovu upotrebu u razne svrhe. Ovaj novi model bit će dizajniran integriranjem postojećih LC i LU informacijskih sustava i podataka u Republici Hrvatskoj u kombinaciji sa slobodno dostupnim uslugama i nadolazećim satelitskim promatranjima europske misije COPERNICUS Sentinel-2 kako bi se mogle pratiti i identificirati promjene u pokrovu i korištenju zemljišta.
Projekt je osmišljen kako bi podržao Republiku Hrvatsku u ispunjavanju budućih međunarodnih i europskih ciljeva kao što su UN-ovi ciljevi održivog razvoja (SDG) i propisi EU-a za ruralni razvoj, klimatsku politiku, očuvanje prirodnih staništa i sl..
Četiri osnovna cilja CROLIS-a su:

1. Razviti i uspostaviti prvi višenamjenski sustav praćenja zemljišta u Hrvatskoj
2. Primijeniti podatke CROLIS-a za potrebe izvješćivanja i računovodstva LULUCF-a (obračun emisija i uklanjanja stakleničkih plinova u sektoru korištenja zemljišta, promjene korištenja i šumarstvu) u skladu sa zahtjevima preuzetih međunarodnih obveza (UNFCCC, KP, PA) i zakonodavstva EU-a.
3. Omogućiti i osigurati trajnu implementaciju CROLIS-a od strane državnih vlasti, donositelja odluka, stručnjaka, nevladinih organizacija i ostalih dionika.
4. Osigurati snažnu osnovu za planiranje i provedbu akcija ublažavanja stakleničkih plinova u sektoru korištenja zemljišta.

Očekivani rezultati projekta: svi prostorni podaci će biti objavljeni na Geoportalu NIPP-a (Nacionalna infrastruktura prostornih podataka).