Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

EU fondovi

Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - KARLOVAC KARST

 

Projekt je financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 241.279.769 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 231.200.148 HRK

Vrijednost projekta za HŠ d.o.o.: 41.401.875 HRK

Provedba projekta počela: 01.01.2019.

Trajanje projekta: do 31.12.2023.

Nositelj projekta: Hrvatske šume d.o.o.;

Partner: Ministarstvo unutarnjih poslova;

Područje provedbe projekta: Karlovačka županija;

Cilj projekta: je razminiranje, očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta na području od ukupno 1.929,08 ha koje se prostire u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije.

Planirane aktivnosti:           

  • Razminiranje šuma i šumskog zemljišta
  • Obnova šumske protupožarne infrastrukture
  • Obnova šuma i šumskog zemljišta

Očekivani rezultati projekta:

            Projektom će se razminirati ukupno 1.709,06 ha šuma i šumskog zemljišta. Time će se osigurati siguran javni pristup područjima u kojima su prisutni eksplozivni ostaci rata i održivo upravljanje i zaštita šuma, odnosno nesmetana provedba šest šumskogospodarskih planova, u skladu sa strogim načelima održivog upravljanja šumama, a ostvarit će se i preduvjeti za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000.

            Nadalje, u okviru projekta poboljšat će se šumska protupožarna infrastruktura koja je kao posljedica ratnih djelovanja, odnosno opasnosti od mina, zapuštena, teško prohodna ili u potpunosti neprohodna već više od 25 godina, na način da će se na projektnom području rekonstruirati 43,60 km (21,80 ha) zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste (PPsEŠC). Rekonstrukcijom PPsEŠC omogućit će se bolja zaštita šuma i šumskog zemljišta u projektnom području od šumskih požara, što će izravno doprinijeti i boljoj zaštiti bioraznolikosti i iskorištavanja usluga šumskih ekosustava.

            U okviru projekta provesti će se obnova šuma i šumskog zemljišta na površini od 210,65 ha s ciljem sanacije i restauracije ciljnog stanišnog tipa 91L0, Ilirske hrastovo-grabove šume, E.3.1.5 (Epimedio-Carpinetum betuli), unutar područja ekološke mreže Natura 2000. Time će se vratiti prirodna, autohtona, vegetacija na ukupno 28,02 ha šumske površine koja je sada obrasla alohtonim vrstama i to europskim arišem, zelenom duglazijom, običnom smrekom, američkim borovcem i bijelim borom, čije to nije stanište, te će se 182,63 ha degradirane površine, panjače i šikare graba prevesti u viši uzgojni oblik što će doprinijeti poboljšanju strukture, stabilnosti i otpornosti šumskih ekosustava na klimatske promjene i poboljšanju općekorisnih funkcija šuma. Nabavit će se i bespilotna letjelica sa senzorima u svrhu izrade digitalnih karata, 3d modela terena, snimanja postojeće i sakupljanje podataka za planiranje buduće prometne infrastrukture, monitoringa sastojina, procjene zdravstvenog stanja šuma i analize BOŠ-a.

Kreirana je web stranica projekta https://www.karlovac-karst.eu/

eu karlovac karst