Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Popis katastarskih čestica koje se nalaze u šumskogospodarskom području RH

Neslužben popis katastarskih čestica po katastarskim općinama i UŠP Hrvatskih šuma d.o.o. koje se nalaze u šumskogospodarskom području Republike Hrvatske, a kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o.

Službenu potvrdu izdaju Hrvatske šume d.o.o. na pisani zahtjev pravnih i fizičkih osoba (više informacija). 

UŠP Vinkovci UŠP Karlovac
UŠP Osijek UŠP Ogulin
UŠP Našice UŠP Delnice
UŠP Požega UŠP Senj
UŠP Bjelovar UŠP Gospić
UŠP Koprivnica UŠP Buzet
UŠP Zagreb UŠP Split
UŠP Sisak UŠP Nova Gradiška
UŠP Slatina  

(Klikom na UŠP otvara se PDF sa katastarskim česticama po katastarskim općinama)