Nalazite se ovdje: Početna Rasadničarstvo Općenito News Latest

Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

sadnja vijest

Svjesni trenutka u kojem živimo i globalne ekološke krize, sve većeg zagađenja okoliša kao i ubrzanih klimatskih promjena koje mogu ugroziti opstanak čovječanstva, a potaknuti velikom željom građana da se osobno, kroz sadnju drveća uključe u rješavanje dijela problema s kojima se susreće cijela planeta, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb će omogućiti zainteresiranim građanima sadnju sadnica šumskih vrsta drveća na površinama državnih šuma. Važno je spomenuti da je stanje šumskih površina u Republici Hrvatskoj mnogo bolje nego u velikom dijelu svijeta jer prema Eurostatu - statističkom uredu Europske Unije, pošumljenost u Hrvatskoj je od 1990. godine porasla za 17%, a u svijetu je smanjena za 3,1%.

naturavita th

„Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“ je jedan od najvećih projekata zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, a koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Jedan od ciljeva projekta je poboljšana protupožarna zaštita u Parku prirode Kopački rit i Regionalnom parku Mura - Drava, izgradnjom i obnovom 107 ha protupožarnih prosjeka, 33 km protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste i obnovom četiri manja mosta.

life

Iznimno smo ponosni i radosni što je službeno započeo još jedan LIFE projekt u Hrvatskoj, te prvi u Hrvatskim šumama. Projekt je stvoren zajedničkim, partnerskim snagama udruge Biom sa Sveučilištem u Zagrebu Agronomski fakultet, Hrvatskim šumama d.o.o. te LAG-om Cetinska krajina. Na prvom službenom sastanku projektnih partnera cilj je bio upoznati sve članove projektnog tima, predstaviti ciljeve i aktivnosti u prvoj fazi projekta, ali i najaviti nadolazeće. 

vele02 th

U utorak, 4. veljače 2020. godine, u UŠP Gospić je održan drugi po redu sastanak članova projektnog tima Fearless Velebit. Osim članova projektnog tima HŠ d.o.o., sastanku su nazočili i članovi partnera projekta – MUP, kao i predstavnici Nacionalnog parka Paklenica i Parka prirode Velebit. Sastanak je otvorio direktor Sektora za zelenu energiju i projekte sufinancirane sredstvima EU fondova i međunarodne projekte Mario Klobučar, izražavajući iznimno zadovoljstvo što je službeno započeo još jedan projekt zaštite okoliša kojem su nositelj Hrvatske šume d.o.o. 

odgovor hs

Na temelju Odluke Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. klasa. GS/19-01/690, ur.broj: 00-07-02/01-20-06 od 14. siječnja 2020, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine k.č.br. 3337/3 k.o. Visuć. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Hrvatskih šuma d.o.o. k.č. br. 3337/3, kuća sa 52 čhv, dvorište sa 148 čhv upisana kod Općinskog suda u Gospiću, Zemljišno knjižni odjel Korenica u Zbirku pologa isprava katastarska općina: Visuć, ZP 331/06, ZP-79/63. Za predmetnu kuću izdan je energetski certifikat broj F_250_2013_500_SZ1 sa rokom važenja 28.09.2027., energetski razred „E“.