Nalazite se ovdje: Početna Tvrtka O nama News Latest

kozjaca01

Gospodarska jedinica Kozjača koja se nalazi nadomak Karlovca i mnogi je smatraju plućima grada prezrela je i potrebno ju je obnoviti – izjavio je Marin Svetić, voditelj karlovačke podružnice Hrvatskih šuma na press konferenciji u srijedu 16. listopada. Zajedno sa svojim suradnicima, rukovoditeljem odjela za uređivanje Tomislavom Katićem, upraviteljem šumarije Karlovac Željkom Šimunovićem te revirnicom Mirnom Sertić pojasnio je pred novinarima proces pomlađivanja sastojina, razloge pomlađivanja, zakonske regulative koje proizlaze iz osnove gospodarenja te je zamolio građane za razumijevanje dok god traju radovi.

suradnja zg 1 th

U utorak, 15. listopada, na obroncima Medvednice sastali su se predstavnici Hrvatskih šuma zagrebačke Podružnice kako bi zajedno s članovima Udruge Posmrtna pripomoć posadili 2.500 sadnica obične bukve. Riječ je o neobičnoj i nesvakidašnjoj suradnji ove dvije strane, za koju možemo reći da je ekološko – duhovnog karaktera. Radi se o projektu „Stablo uspomena“ u okviru kojeg se sade takozvana memorijalna stabala u akcijama pošumljavanja naših šuma diljem Hrvatske, u znak sjećanja na preminulu dragu osobu. 

redfaith logo

U Osijeku je zadnjeg dana rujna održana završna konferencija projekta Red Faith – Obnova biološke raznolikosti pomoću zračnih videotehnologija koji je financiran sredstvima Europske unije u sklopu Programa prekogranične suradnje Intereg V-A Mađarska- Hrvatska 2014.-2020. Riječ je o projektu kojemu je vodeći partner bio Baranya Megyei Onkormanyzat (baranjska županija sa sjedištem u Pečuhu) dok su partneri bili šumarska tvrtka Mecsekerdo Zrt., Hrvatske šume d.o.o. te Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. 

sumarski fakultet zg

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), te Odluke o stipendiranju, KLASA: DIR/19-01/3126, UR.BROJ:00-07-03/03-19-01, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje JAVNI NATJEČAJ za izbor studenata Šumarskog fakulteta koji će stipendirati Hrvatske šume d.o.o. objavljuje javni natječaj za izbor redovnih studenata Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu preddiplomskog studija Šumarstvo i diplomskih studija Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem i Tehnike, tehnologije i management u šumarstvu.

press boranka48 th

Akcija Boranka koja za cilj ima obnoviti opožarene površine dobiva svoj nastavak i ove godine. Ponukani prošlogodišnjim uspjehom kada je u 4 tjedna zasađeno i posijano veliki broj sadnica i sjemena, organizatori iza kojih stoje Savez izviđača Hrvatske, Hrvatska gorska služba spašavanja te Hrvatske šume odlučili su se ponoviti akciju, ovaj puta i na području Zadarske županije.

Nalazite se ovdje: Početna Tvrtka O nama News Latest