Nalazite se ovdje: Početna Tvrtka Uprave šuma UŠP Karlovac News Latest Dobri rezultati aktivnosti obnove šuma u 2020. u sklopu projekta Naturavita

Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente       O kolačićima

Dobri rezultati aktivnosti obnove šuma u 2020. u sklopu projekta Naturavita

naturavita 0113 2 th

Kroz projektnu aktivnost biološke obnove šuma projekta Naturavita planira se obnoviti 1021 ha šuma koje su bile onečišćene minama, šuma u kojima se uslijed ratnih djelovanja nije mogla izvršiti pravovremena obnova i koje su zahvaćene sušenjem i propadanjem. Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 46.730.991 kn, te čine nešto više od 12 % ukupne vrijednosti projekta. 

naturavita 0113 3

Kroz projektnu aktivnost biološke obnove šuma projekta Naturavita planira se obnoviti 1021 ha šuma koje su bile onečišćene minama, šuma u kojima se uslijed ratnih djelovanja nije mogla izvršiti pravovremena obnova i koje su zahvaćene sušenjem i propadanjem. Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 46.730.991 kn, te čine nešto više od 12 % ukupne vrijednosti projekta. Ova je aktivnost bila vrlo uspješna u 2020. godini, a planirana je i izvršena na sljedeći način:
Izvođenje pripremnih šumsko-uzgojnih radova planirano je na 205,86 ha , a izvršeni su na ukupno 222,03 ha (108 %). Na istoj je površini i izvršena sadnja.
Bijela vrba (Salix alba) posađena je na 66,06 ha, crna topola (Populus nigra) na 23,52 ha, hrast lužnjak (Quercus robur) na 79,99 ha što su ujedno i planirane površine, dok je poljski jasen (Fraxinus angustifolia) posađen na 52,46 ha što je više od planiranog za 2020. godinu.
Sve sadnice su proizvedene u rasadnicima Hrvatskih šuma d.o.o. čime se postiže sigurnost isporuke kao i poštivanje zakonske regulative iz područja šumskog reprodukcijskog materijala.
Njega sastojina izvršena je po planu : okopavanjem na 122,71 ha i njegom pomlatka na 123 ha. Zaštita šumskih sadnica postavljanjem Tuly-jevih cijevi izvršena je na planiranih 0,36 ha, dok je postavljanje ograde izvršeno na 25,10 km što je nešto više od planiranog za proteklu godinu.
Očekujemo dobre rezultate i dalje!

naturavita 0113 1

naturavita 0113 2

Nalazite se ovdje: Početna Tvrtka Uprave šuma UŠP Karlovac News Latest Dobri rezultati aktivnosti obnove šuma u 2020. u sklopu projekta Naturavita