Skip links

Protupožarne mjere Hrvatskih šuma d.o.o.

za 2022. godinu

Hrvatske šume svake godine ulažu izniman trud i velika sredstva u protupožarnu zaštitu, ove godine oko 90 milijuna kuna. Iako protupožarna sezona službeno počinje 1. lipnja, u Hrvatskim šumama stanje na terenu motri se i bilježi svakodnevno, tijekom cijele godine. Zbog klimatskih ekstrema, dugih razdoblja suše i visokih temperatura, došlo je do produljenja turističke sezone u priobalju, a povezano s time tako i one protupožarne. Dosadašnje analize pokazale su kako su upravo dobra priprema, organizacija i kooperativnost ključ uspjeha protupožarne sezone.

Hrvatske šume tijekom čitave godine provode preventivne aktivnosti s ciljem zaštite šuma od požara. Tu se misli na radove čišćenja šumskih sastojina, kresanje grana, prorede, uklanjanje suhog raslinja te posebno na izgradnju novih i održavanje postojećih protupožarnih prometnica. Jedan od glavnih ciljeva Hrvatskih šuma je spas državnih šuma u našem mediteranskom području, a koje su izuzetno ugrožene uslijed sve izraženijih klimatskih i drugih promjena, prije svega velikih suša, a čime je vlaga u biljkama mala te one postaju odlično gorivo ukoliko dođe do požara.

Mnogi se još uvijek sjećaju iznimno zahtjevne protupožarne sezone 2017. godine, koja će zasigurno ostati zapamćena kao jedna od najzahtjevnijih u proteklih nekoliko desetljeća u Hrvatskoj, ali i po tome što su te strahote aktivirale i ujedinile cijelu Hrvatsku da se zajedničkim snagama odupru vatrenoj stihiji i sa ciljem da se u budućnosti takvo što više ne ponovi. Otad su Hrvatske šume preventivne mjere podigle na iznimno visok nivo te iz godine u godinu u sezonu ulaze spremnije nego ikada. Hrvatske šume uložile su velika sredstava u napredni sustav za nadgledanje i dojavu koji će pomoći da se opasnost od požara na vrijeme uoči.

Za period od 2022. do 2025. godine Hrvatske šume d.o.o. nabavile su integriranu uslugu video nadzora s detekcijom dima i vatre i simulatorom širenja požara te uslugu privatne radijske komunikacije u svrhu protupožarne zaštite šuma. Vrijednost tog četverogodišnjeg projekta je 16 milijuna kuna koje su HŠ osigurale iz vlastitih sredstava. Riječ je o trenutno 98 kamera raspoređenih na 49 lokacija (svaka lokacija s po 2 kamere) i 4 nadzorna operativna centra koji su smješteni u četiri Dalmatinske županije, s tim da je video signal omogućen i u DUZS-ovom centru u Divuljama. Trošak zaposlenih u nadzornim operativnim centrima iznosi 1,28 mil.kn godišnje i također ga snose HŠ d.o.o.

Ukupni troškovi videonadzora (postavljanje i održavanje videonadzora od strane odašiljača i veza te trošak operativnih vatrogasnih centara) godišnje iznose 5,255 mil.kn. Videonadzor šumskih požara, simulator širenja požara, radijska komunikacijska veza, uz kamere, postavljeni su na lokacija s najvrjednijim šumskim sastojinama te na područja od turističkog značaja, sa 4 nadzorna operativna centra – u Zadarskoj, Šibensko – kninskoj, Splitsko – dalmatinskoj i Dubrovačko – neretvanskoj županiji, s tim da je video signal omogućen i u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje u Divuljama. Inteligentan sustav temelji se na visoko rezolucijskim kamerama i naprednim algoritmima za obradu slike na način da se videosignal s kamera šalje u podatkovni centar u kojem napredni algoritam temeljen na umjetnoj inteligenciji traži vidljive znakove požara – vatre i dima. No, uz svu naprednu tehniku Hrvatske šume naglašavaju da je to ništa bez ljudstva i dobre međusobne suradnje, jer je svaki par očiju u šumi jako bitan. Stoga je uz sustav nadgledanja kamerama, osnovana i Motriteljsko-dojavna služba.

Temeljem Programa aktivnosti kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske, od 2018. godine Motriteljsko-dojavna služba u HŠ d.o.o. mora biti uspostavljena od 1. lipnja do 30. rujna. Za šume u I. stupnju opasnosti od požara, u razdoblju povećane opasnosti od požara, motrenje i dojava provodi se danonoćno (od 0-24 sata). Motriteljsko-dojavna služba sastoji se od motrenja sa dojavom s motrionica, ophodarsko-dojavne službe, te požarničko-čuvarske službe (čuvari šuma). Motrenje i dojava požara na području krša provodi se sa 176 motrionica i 14 čvrstih objekata. Na mjestima i područjima nedostupnima pregledu i opažanju s motrionica, poslove provodi ophodarsko-dojavna služba i to pješke i vozilima. Pored radnika Hrvatskih šuma na poslovima motrenja i dojave na području krša planirano je zaposliti u tijeku protupožarne sezone radnike na određeno vrijeme. Na poslovima motrenja, dojave i čuvanja šuma tijekom cijele godine zaduženi su i čuvari šuma. Na poslovima motrenja, dojave i čuvanja šuma tijekom cijele godine zaduženi su i čuvari šuma.

Hrvatske šume d.o.o. su za 2022. godinu izradile Plan zaštite šuma od požara u skladu s Pravilnikom zaštite šuma od požara (NN 26/03), Pravilnikom zaštite šuma od požara HŠ d.o.o. i zaduženjima po točkama iz Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini. U skladu s Planom zaštite šuma od požara u 2022.godini HŠ d.o.o. poduzimaju sljedeće preventivne mjere:

  • Za sve državne šume i šumska zemljišta izvršena je procjena opasnosti od požara, po kojoj su šumske površine razvrstane po stupnjevima opasnosti od požara od I.-IV., a površine ucrtane u pregledne zemljovide.
  • U svrhu protupožarne preventive koriste se postojeće gospodarske prosjeke, protupožarne prosjeke i protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste koje se svake godine i održavaju. Zaključno sa 2020. godinom napravljeno je 5.670,68 km protupožarnih prosjeka sa elementima šumske ceste.

Na području krša osnovane su osposobljene interventne skupine radnika na razini uprava šuma podružnica, dok su na kontinentu osnovane na razini šumarije. Interventne skupine radnika opremljene su vozilima i alatom za prosijecanje prosjeka i početno gašenje požara. Upravo zahvaljujući Dojavno-motriteljskoj službi, u 80 posto slučajeva djelatnici Hrvatskih šuma prvi su otkrili požar i dojavili o njemu.

U 2022. godini planira se izgradnja 218,32 km novih protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta i održavanje na 747,83 km postojećih prosjeka s elementima šumske ceste.

U sastojinama kojima prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara provode se šumsko-uzgojni radovi (njega, čišćenje, proreda sastojina, kresanje i uklanjanje granja). Protupožarno čišćenje na području krša obavit će se na cca 189 ha površine.

Za provođenje svih ovih i drugih mjera zaštite šuma od požara planira se utrošiti ukupno 90.378.803,20 kn, uključujući video nadzor.

Obzirom na veliki broj turista koji svake godine posjete Hrvatsku, djelatnici Hrvatskih šuma, u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, svake godine ulažu i u promidžbene aktivnosti, postavljanje znakova upozorenja, kao i promotivnu promidžbu s ciljem edukacije šire javnosti. Postavljaju se edukativni plakati na plažama i jumbo plakati uz ceste. Promidžbene aktivnosti uključuju i emitiranje spotova protupožarne preventive na HTV-u i lokalnim TV postajama, obavijesti i upozorenja preko internetskih portala, konferenciju za novinare, postavljanje jumbo plakata, te znakova upozorenja i zabrane („mali plakati”) vezano na opasnosti od požara.

Edukacija je jedan od temelja prevencije požara, kako djece u vrtićima i školama, tako i odraslih koji neoprezno pale travu i korov ili bacaju neugašene opuške. Potrebno je educirati se o odgovornom ponašanju u prirodi tijekom najopasnijih ljetnih mjeseci i općenito, ali ne raspravljajući o alepskom boru na društvenim mrežama koji, kao da sam baca šibice pod svoje zelene krošnje, već informirajući se što ja kao pojedinac mogu učiniti u smislu zaštite od požara. Počnimo od održavanja vlastitih okućnica i vrtova, držeći ih urednima.

Zaštita šuma od požara briga je šumara, vatrogasne zajednice, ali i čitavog društva.

Bez suradnje svih subjekata protupožarne zaštite u Republici Hrvatskoj, medija i zajednice u cjelini, uspjeh u prevenciji požara i savladavanju opasne vatrene stihije bio bi mnogo nedostižniji. Nadamo se da sezona pred nama neće biti zahtjevna te da će biti odraz našeg osobnog pozitivnog ponašanja u prirodi.

NAZIV RADA J.M. Planirani radovi, financirani iz vlastitih sredstva i drugih izvora Vrijednost planiranih radova, financiranih iz vlastitih sredstava i drugih izvora (kn)
Projektiranje pp prosjeka km 205,02 1.539.812,10
Motriteljsko dojavna služba rd 44.527,50 17.765.562,23
Izgradnja motrionica kom 1 50.000,00
Održavanje motrionica kom 8 199.600,00
Izrada p.p. prosjeka ha 39,54 124.234,13
Održavanje p.p. prosjeka ha 2.461,65 3.440.518,51
Izrada p.p. prosjeka s el. cesta km 218,32 28.444.966,42
Održavanje p.p. prosjeka s el. cesta km 747,83 30.220.824,60
Postava znakova upozorenja kom 3.308 103.768,49
Protupožarno čišćenje ha 188,93 2.584.516,72
Čuvanje šuma rd 34.917,06 22.447..286,69
Troškovi PP promidžbe (TV i radio spotovi, oglasne površine) 650.000,00
Video nadzor (protupožarni) 5.255.000,00
SVEUKUPNO 90.378.803,20