Skip links

Obveza zaprimanja elektroničkih računa

Stupanjem na snagu članka 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), od 01. srpnja 2019. godine, društvo HŠ d.o.o. (OIB: 69693144506) dužno je zaprimati račune u elektroničkom obliku.

Dostava elektroničkih računa vrši se isključivo putem nacionalne centralne platforme, odnosno FINA servisa eRačun za državu u kojem je registrirana svaka podružnica HŠ d.o.o. Ispravnom dostavom elektroničkog računa smatrati će se dostava na ispravnu poslovnu jedinicu – podružnicu. Podaci o registriranim podružnicama mogu se pronaći u registru korisnika eRačuna na stranicama FINA-e.

Matični broj OIB Naziv poslovnog subjekta Naziv poslovne jedinice ID poslovne jedinice Šifra poslovne jedinice
3631133 69693144506 HRVATSKE ŠUME DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HŠ d.o.o. DIREKCIJA 13596 0000
3631133 69693144506 HRVATSKE SUME DRUSTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSCU HŠ d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA VINKOVCI 13595 0100
3631133 69693144506 HRVATSKE ŠUME DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HŠ d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA OSIJEK 13594 0200
3631133 69693144506 HRVATSKE ŠUME DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HŠ d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA NAŠICE 13593 0300
3631133 69693144506 HRVATSKE ŠUME DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HŠ d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA POŽEGA 13592 0400
3631133 69693144506 HRVATSKE ŠUME DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HŠ d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA BJELOVAR 13591 0500
3631133 69693144506 HRVATSKE ŠUME DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HŠ d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KOPRIVNICA 13590 0600
3631133 69693144506 HRVATSKE ŠUME DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HŠ d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA ZAGREB 13589 0700
3631133 69693144506 HRVATSKE ŠUME DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HŠ d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SISAK 13588 0800
3631133 69693144506 HRVATSKE SUME DRUSTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSCU HŠ d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KARLOVAC 13587 0900
3631133 69693144506 HRVATSKE ŠUME DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HŠ d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA OGULIN 13586 1000
3631133 69693144506 HRVATSKE ŠUME DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HŠ d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA DELNICE 13585 1100
3631133 69693144506 HRVATSKE SUME DRUSTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSCU HŠ d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SENJ 13584 1200
3631133 69693144506 HRVATSKE ŠUME DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HŠ d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA GOSPIĆ 13601 1300
3631133 69693144506 HRVATSKE ŠUME DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HŠ d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA BUZET 13600 1400
3631133 69693144506 HRVATSKE ŠUME DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HŠ d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SPLIT 13599 1500
3631133 69693144506 HRVATSKE SUME DRUSTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSCU HŠ d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA NOVA GRADIŠKA 13598 1600
3631133 69693144506 HRVATSKE ŠUME DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU HŠ d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SLATINA 64961 1700

Elektronički račun je račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu. Dostava elektroničkih računa za HŠ d.o.o. moguća je putem informacijskih posrednika koji su povezani s FINA servisom eRačun. Dostava računa u papirnatom obliku, putem elektroničke pošte ili koji drugim putem ne smatra se valjanim elektroničkim računom te će se tako dostavljen račun odbiti kao nezakonit.

Slijedom navedenog, HŠ d.o.o. neće vršiti plaćanje po računima koji nakon 01. srpnja 2019. godinu nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom, osim zakonom predviđenih iznimki.