Skip links

Oak Protection

Obnova biološke raznolikosti šuma pomoću zračnih video tehnologija

Financiran sredstvima

Interreg V-A
Programa suradnje Mađarska – Hrvatska
2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta

638.000,00 €

Vrijednost projekta za Hrvatske šume

231.000 €
Proveden!

Trajanje projekta

01.09.2017. – 30.06.2019.

Korisnik projekta

Mecsekerdö Zrt

Partneri

Hrvatske šume d.o.o.

Područje provedbe projekta

Hrvatska
UŠP Našice
Virovitičko-podravska županija i Osječko-baranjska županija

Mađarska
Baranjska županija (Baranya megye)

OAK PROTECTION
Cilj projekta

Zaštita hrasta lužnjaka u pograničnom području Hrvatska – Mađarska, kartiranje i suzbijanje invazivnih vrsta koje ugrožavaju pomlađivanje prirodnih hrastovih sastojina, uspostava zajedničkog sustava praćenja nivoa podzemnih voda s obje strane rijeke Drave.

Stranice projekta