Skip links

Nepravilnosti

Nepravilnostima se smatraju svi postupci protivni zakonima, propisima i internim aktima te prijevare i činjenje suprotnih ili nepoduzimanje radnji potrebnih za pravilno, etično i transparentno poslovanje.

Prijava nepravilnosti

U cilju aktivne provedbe Antikorupcijskog programa Vlade Republike Hrvatske s obilježjem nulte stope tolerancije na korupciju, ukoliko imate saznanja o određenim nepravilnostima u poslovanju  i sumnjama u korupciju unutar HŠ d.o.o., želja nam je da nas o tome izvijestite na e-mail kako bi mogli provesti sve aktivnosti i mjere u suzbijanju i sprječavanju takvih pojava, istovremeno pri tome u cijelosti štiteći izvor informacija.

Osoba zadužena za nepravilnosti

Irena Devčić
tel: 01/ 4804 – 111

Hrvatske šume,
Direkcija,
Ulica kneza Branimira 1,
10 000 Zagreb

Odluka o imenovanju povjerljive osobe