Skip links

Nepravilnosti

Opća definicija nepravilnosti definira nepravilnost kao povredu odredaba prava Europske unije koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Europske unije ili proračune kojima Europska unija upravlja, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Europske unije, ili neopravdanim izdacima. (odredbe čl. 1., st. 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica)

U cilju aktivne provedbe Antikorupcijskog programa Vlade Republike Hrvatske s obilježjem nulte stope tolerancije na korupciju, ukoliko imate saznanja o određenim nepravilnostima u poslovanju  i sumnjama u korupciju unutar HŠ d.o.o., želja nam je da nas o tome izvijestite na e-mail kako bi mogli provesti sve aktivnosti i mjere u suzbijanju i sprječavanju takvih pojava, istovremeno pri tome u cijelosti štiteći izvor informacija.

Ukoliko želite podnijeti anonimnu prijavu molimo vas da ispunite obrazac u nastavku. Prilikom podnošenja anonimne prijave upozoravamo Vas kako nećemo biti u mogućnosti dostaviti Vam povratnu informaciju o učinjenom.

Otvori obrazac
Osoba zadužena za nepravilnosti

Irena Devčić
tel: 01/ 4804 – 111
e-mail: nepravilnosti@hrsume.hr

Adresa:
Hrvatske šume
Direkcija
Ulica kneza Branimira 1
10 000 Zagreb

Odluka o imenovanju povjerljive osobe

Ispunite obrazac

Svaka prijava za koju se dokaže da je namjerno lažna ili obmanjujuća ili da je namjerno podnesena u nezakonitu svrhu može imati pravne posljedice koje, među ostalim, obuhvaćaju administrativne i/ili kaznene sankcije u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom.

    Prilikom podnošenja anonimne prijave upozoravamo Vas kako nećemo biti u mogućnosti dostaviti Vam povratnu informaciju o učinjenom.