Skip links

Nepravilnosti

S ciljem aktivne provedbe Antikorupcijskog programa Vlade Republike Hrvatske s obilježjem nulte stope tolerancije na korupciju, ukoliko imate saznanja o određenim nepravilnostima u poslovanju  i sumnjama u korupciju unutar HŠ d.o.o., želja nam je da nas o tome izvijestite na e-mail kako bi mogli provesti sve aktivnosti i mjere u suzbijanju i sprječavanju takvih pojava, istovremeno pri tome u cijelosti štiteći izvor informacija.

Ukoliko želite podnijeti anonimnu prijavu molimo vas da ispunite donji obrazac. Prilikom podnošenja anonimne prijave upozoravamo Vas kako nećemo biti u mogućnosti dostaviti Vam povratnu informaciju o učinjenom.

Ukoliko želite podnijeti prijavu temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti odaberite izbornik “Prijava nepravilnosti temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti” te popunite priloženi obrazac.

Ispunite obrazac

Svaka prijava za koju se dokaže da je namjerno lažna ili obmanjujuća ili da je namjerno podnesena u nezakonitu svrhu može imati pravne posljedice koje, među ostalim, obuhvaćaju administrativne i/ili kaznene sankcije u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom.

  Prilikom podnošenja anonimne prijave upozoravamo Vas kako nećemo biti u mogućnosti dostaviti Vam povratnu informaciju o učinjenom.
  Osoba zadužena za nepravilnosti

  Irena Devčić
  tel: 01/ 4804 – 111
  e-mail: nepravilnosti@hrsume.hr

  Adresa:
  Hrvatske šume
  Direkcija
  Ulica kneza Branimira 1
  10 000 Zagreb

  Odluka o imenovanju povjerljive osobe

  Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti stupio je na snagu 23. travnja 2022. godine. Kako bi Zakon uistinu štitio prijavitelje nepravilnosti (tzv. zviždače), ključno je da se ispravno primjenjuje.

  Tko može biti prijavitelj nepravilnosti?

  Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju.

  Radno okruženje predstavlja profesionalnu aktivnost u javnom ili privatnom sektoru u okviru kojih bi osobe:

  • stjecale informacije o nepravilnostima
  • mogle doživjeti osvetu ako prijave takve nepravilnosti

  Navedeno se odnosi i na  slučajeve kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti.

  Radno okruženje, između ostalog, podrazumijeva:

  • osobe u radnom odnosu
  • osobe koje imaju položaj samozaposlenih osoba
  • imatelje dionica i poslovnih udjela, članove upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela trgovačkog društva, uključujući neizvršne članove, te volontere i plaćene ili neplaćene vježbenike
  • osobe koje rade pod nadzorom i u skladu s uputama ugovaratelja, podugovaratelja i dobavljača
  • osobe koje na bilo koji način sudjeluju u djelatnostima pravne ili fizičke osobe

  Zakon omogućava unutarnje prijavljivanje nepravilnosti koje možete ostvariti u Hrvatskim šumama d.o.o. ukoliko imate saznanja o nepravilnostima. Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje:

  – javne nabave

  – financijske usluge, proizvode i tržišta te sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

  – sigurnost i sukladnost proizvoda

  – sigurnost prometa

  – zaštitu okoliša

  – zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost

  – sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje i dobrobit životinja

  – javno zdravlje

  – zaštitu potrošača

  – zaštitu privatnosti i osobnih podataka te sigurnost mrežnih i informacijskih sustava.

  Također utječu na financijske interese Europske unije kako je navedeno u članku 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i dodatno utvrđeno u relevantnim mjerama Europske unije koje se odnose na unutarnje tržište, kako je navedeno u članku 26. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući povrede pravila Europske unije o tržišnom natjecanju i državnim potporama, kao i povrede koje se odnose na unutarnje tržište u odnosu na radnje kojima se krše pravila o porezu na dobit ili aranžmane čija je svrha ostvariti poreznu prednost koja je u suprotnosti s ciljem ili svrhom primjenjivog zakonodavstva o porezu na dobit.

  Za prijavu nepravilnosti temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti molimo Vas da koristite propisani obrazac te ga dostaviti na mail adresu nepravilnosti@hrsume.hr. Temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Vaš identitet je zaštićen te je s njim upoznata samo osoba zadužena za prijavu nepravilnosti u HŠ d.o.o.

  Prijavu nepravilnosti prijavitelj može podnijeti i Pučkoj pravobraniteljici putem mail-a info@ombudsman.hr.

  Više informacija o provedbi Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti možete pronaći na www.ombudsman.hr i https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_46_572.html

  Otvori obrazac