Skip links

Izletišta

Muzeji

Škola u šumi

Gostima lovcima i drugim gostima zaljubljenicima u prirodu i boravak u šumi, u prirodnom okruženju u blizini lovišta, HŠ pružaju ugostiteljske usluge smještaja te hrane i pića u lovačkim i planinarskim domovima, pansionima te apartmanima i sobama.

Ponudom i prodajom turističkih usluga i turističkih paket aranžmana te ugovaranjem poslovne suradnje vezane uz prodaju lovno-turističkih usluga bavi se naša Turistička agencija HŠ Tours.

Nudimo i ostale oblike turističke ponude kao sportske, rekreacijske, zdravstvene, seoske i druge oblike turizma na uređenim poučnim šumskim stazama, planinarskim, biciklističkim i skijaškim stazama, te na prirodnim atraktivnostima kao što su kanjoni, slapovi, rijeke, jezera, spilje…

Naša divljači bogata lovišta, kvalitetna usluga u lovištu (lovna pratnja, lovnotehnički objekti, visoka trofejna struktura divljači) kao i kvalitetna ugostiteljska usluga osnovni su preduvjeti za razvoj našeg lovnog turizma. Lov i usluge u lovu u lovištima našeg Društva pružaju se u skladu s kalendarom lovidbe odnosno u skladu s Pravilnikom o lovostaju.

Cjenik

Preuzmite cjenik smještaja