Skip links

UŠP Našice

Uprava šuma Podružnica Požega sastoji se od 5 šumarija

J.J. Strossmayera 1
31500 Našice

tel: 031/ 618 050
fax: 031/ 613 741

Radno vrijeme: od 7 do 15 h
Voditelj uprave: Vlado Keglević

email lokacija

Šumarije

Šumarija Donji Miholjac

Donji Miholjac, Kolodvorska 36
tel: 031/ 632 173
fax: 031/ 632 034

email lokacija

Šumarija Đurđenovac

Đurđenovac, Kralja Zvonimira 14
tel: 031/ 601 534
fax: 031/ 601 536

email lokacija

Šumarija Koška

Koška, Nikole Šubića Zrinskog 65
tel: 031/ 681 080
fax: 031/ 681 081

email lokacija

Šumarija Našice

Našice, Trg Izidora Kršnjavija 2
tel: 031/ 615 790
fax: 031/ 615 798

email lokacija

Šumarija Orahovica

Orahovica, Zelena 3
tel: 033/ 673 480
fax: 033/ 673 481

email lokacija

Karta