Skip links

UŠP Osijek

Uprava šuma Podružnica Osijek sastoji se od 8 šumarija i jedne radne jedinice.

Julija Benešića 1
31000 Osijek

tel: 031/ 251 700
fax: 031/ 251 757

Radno vrijeme: od 7 do 15 h
voditelj uprave: Vlado Jumić

email lokacija

Aktualno

Šumarije

Šumarija Batina

Batina, Dunavska bb
tel: 031/ 735 309
fax: 031/ 735 309

email lokacija

Šumarija Baranjsko Petrovo Selo

Baranjsko Petrovo Selo, Židopustara 2
tel: 031/ 749 019
fax: 031/ 749 072

email lokacija

Šumarija Darda

Darda, Sv. Ivana Krstitelja 116
tel: 031/ 740 106
fax: 031/ 740 149

email lokacija

Šumarija Đakovo

Đakovo, J. Palmotića 18
tel: 031/ 811 033
fax: 031/ 811 033

email lokacija

Šumarija Osijek

Osijek, Jablanova 13
tel: 031/ 212 355
fax: 031/ 212 016

email lokacija

Šumarija Tikveš – Bilje

Osijek, Šandora Petefija 35
tel: 031/ 750 182
fax: 031/ 750 082

email lokacija

Šumarija Valpovo

Valpovo, Trg Bana J. Jelačića 4
tel: 031/ 651 288
fax: 031/ 651 545

email lokacija

Šumarija Levanjska Varoš

Levanjska Varoš, Glavna 35
tel: 031/ 864 008
fax: 031/ 864 008

email lokacija

Radne jedinice

RJ Šumatrans

Osijek, Jablanova 13
tel: 031/ 297 677
fax: 031/ 297 684

lokacija

RJ Rasadnici Višnjevac

Lugarski put I,
31220 Višnjevac

posjeti

Karta