Skip links

Zaštita šuma od požara

Protupožarna kampanja

Zbog klimatskih promjena, šume na području Mediterana, pa tako i hrvatske šume, sve su više ugrožene od šumskih požara. Tome treba pridodati i ljudski faktor, koji nerijetko pridonosi samom nastanku požara.

Stoga u Hrvatskim šumama naglasak stavljamo na preventivne aktivnosti i sprječavanje nastanka požara, koje se sastoje od video-nadzora šuma, organiziranja motriteljsko – dojavne službe,  izgradnje i održavanja šprotupožarnih prometnica i motrionica, čuvanja i održavanja šuma, te promidžbeno-edukativnu kampanju kojom se nastoji utjecati na podizanje svijesti ljudi o opasnostima od požara.

Pažnja!

Svaki par očiju u šumi jednako bitan. Šetate li šumom i ugledate li dim ili otvoreni plamen, što god vam se učini da predstavlja opasnost i da bi moglo uzrokovati požar, dojavite to na brojeve telefona 112 ili 193.

Kampanja

Protupožarna kampanja rađena je s ciljem i mišlju vodiljom da se doista pokuša doprijeti do ljudi, i da svatko shvati da može i sam doprinijeti prevenciji i zaštiti od požara.

Mjere zaštite od požara

Detaljnije o mjerama zaštite od požara koje poduzimaju Hrvatske šume d.o.o., pročitajte ovdje.

Interaktivni video

Kako izgleda naći se u središtu požara kad je oko vas strka u kojem god smjeru okrenuli glavu i zašto se ne želite naći u takvoj situaciji, možete vidjeti u ovom interaktivnom 360 videu.