Skip links

Author: Helena Jakobović

JAVNI OGLAS za prijam u radni odnos

Na temelju članka 23. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji „Hrvatskih šuma“ d.o.o. (dalje u tekstu: HŠ d.o.o.), KLASA: DIR/18-01/6612, URBROJ: 00-07-0/03-18-02 od 21. prosinca 2018., i

II JAVNI POZIV za prijem pripravnika

Na temelju članka 19. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću broj OU-111/2023-2, a sukladno Odluci Uprave Društva, KLASA: DIR/23-01/4095, URBROJ: 00-07-03/01-23-01 od 11. svibnja