Skip links

Naturavita

Obnova biološke raznolikosti šuma pomoću zračnih video tehnologija

Ukupna vrijednost projekta

49.051.126 €

Iznos koji sufinancira EU

41.693.457 €

Vrijednost projekta za Hrvatske šume

11.353.766 €

Trajanje projekta

Provedba projekta počela:
23.06.2015.

Trajanje projekta:
23.09.2023.

Korisnik projekta

Hrvatske šume d.o.o.

Partneri
  • Ministarstvo unutarnjih poslova
  • Hrvatske vode
  • JU PP Kopački rit
  • Ministartvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Područje provedbe projekta

Osječko-baranjska županija

NATURAVITA
Cilj projekta

Razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa u projektnom području koje je zbog ratnih djelovanja i dalje onečišćeno ili se sumnja na minsko eksplozivna sredstva te na neeksplodirana ubojita sredstva, a zbog čega nije moguće adekvatno upravljati šumama.

Projektno područje projekta Naturavita obuhvaća šume i šumska zemljišta u zaštićenim područjima i Natura 2000 područjima u Osječko-baranjskoj županiji.

Stranice projekta