Skip links

Završen je most na kanalu Barbara u okviru projekta Naturavita

Kao dio projektne aktivnosti obnova i izgradnja protupožarne infrastrukture projekta Naturavita završen je most na kanalu Barbara, te je 9. ožujka 2023. uspješno obavljena primopredaja radova. Most je izveden kao armirano betonski gredni most koji premošćuje kanal Barbara na protupožarnoj prosjeci s elementima šumske ceste Tvrđavica – Darda. Most je dug 22,80 m, a ukupne je širine 4,50 m. Vozna površina mosta široka je 3,70 m. Most je predviđen za normalni promet i opterećenje ukupne mase vozila 40 t.

Radovi obnove mosta izvodili su se u razdoblju od 19. kolovoza 2022. do 21. veljače 2023. godine, a izvela ih je tvrtka Osijek-Koteks d.d. iz Osijeka, dok je nadzor bio povjeren tvrtki Fincon d.o.o. iz Osijeka. Ugovorna vrijednost radova iznosila je 143.074,28 EUR bez PDV-a koja je 85 % sufinancirana sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Ovaj most omogućuje nesmetanu komunikaciju protupožarnom prosjekom s elementima šumske ceste, a istodobno je uklopljen u prirodni okoliš u skladu s uvjetima zaštite prirode.