Skip links

EU projekti

Istaknuti projekti

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine, ostvaren je jedan od najvažnijih strateških ciljeva, što je hrvatskom šumarstvu donijelo nove izazove ali i velike mogućnosti.

Projektne aktivnosti

Šume i šumska zemljišta, koja pokrivaju gotovo polovicu kopnenog dijela države, dobra su od interesa za Republiku Hrvatsku te imaju njezinu osobitu zaštitu i predstavljaju jedan od najvrjednijih prirodnih kapitala koji je RH unijela u Europsku uniju.

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova.

Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije u zemljama članicama. Čini ih novac prikupljen od europskih građana koji se u skladu s pravilima i procedurama dodjeljuje za provedbe projekata koji trebaju doprinijeti ključnim politikama EU.

Jedna od najznačajnijih javnih politika Europske unije je Kohezijska politika. Osnovna svrha kohezijske politike jest smanjiti značajne gospodarske, socijalne i teritorijalne razlike koje postoje između regija Europske unije, ali i jačati globalnu konkurentnost europskog gospodarstva.

Kohezijska politika Europske unije financira se iz tri glavna fonda Kohezijskog fondaEuropskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda, a na raspolaganju su u ovoj financijskoj perspektivi još dva fonda Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond poznati su i pod nazivom strukturni fondovi, a svih pet fondova ima zajednički naziv Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi).

U financijskom razdoblju 2014.-2020. RH je iz ESI fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve Kohezijske politike, dok je 2,026 milijardi eura namijenjeno za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.

Uz otvaranje mogućnosti korištenja ESI fondova, članstvo u EU omogućilo je Hrvatskoj punopravno sudjelovanje u svim Programima Unije, koji također predstavljaju EU sredstva koja podupiru politike EU-a i imaju za cilj unaprjeđenje suradnje između država članica i njihovih građana u različitim sektorima.

Naši ciljevi za šume su osigurati i dokazati da se svim šumama u EU-u gospodari u skladu s načelima održivog gospodarenja šumama i da je doprinos EU-a promicanju održivog gospodarenja šumama i smanjenju deforestacije na globalnoj razini povećan.

— Projekti