Skip links

UŠP Senj

Uprava šuma Podružnica Senj sastoji se od 7 šumarija i jedne radne jedinice

Nikole Suzana 27
53270 Senj

tel: 053/ 652 401
fax: 053/ 652 400

Radno vrijeme: od 7 do 15 h
Voditelj uprave: Jurica Tomljanović

email lokacija

Aktualno

Šumarije

Šumarija Crikvenica

Crikvenica, Kotorska 48
tel: 051/ 241 997
fax: 051/ 241 997

email lokacija

Šumarija Krasno

Krasno Polje, Krasno polje bb
tel: 053/ 746 550
fax: 053/ 851 043

email lokacija

Šumarija Krk

Krk, Plavnička bb
tel: 051/ 221 016
fax: 051/ 221 016

email lokacija

Šumarija Novi Vinodolski

Novi Vinodolski, Korzo Hrvatskih Branitelja 57
tel: 051/ 244 448
fax: 051/ 244 446

email lokacija

Šumarija Pag

Pag, Zeleni put 5
tel: 053/ 661 260
fax: 053/ 663 741

email lokacija

Šumarija Rab

Rab, Banjol 21
tel: 051/ 724 102
fax: 051/ 724 102

email lokacija

Šumarija Senj

Senj, Stara cesta 71
tel: 053/ 881 335
fax: 053/ 881 335

email lokacija

Radna jednica

Rasadnik Podbadanj

Vinodolska 22
tel: 051/ 781 567
fax: 051/ 781 567

email lokacija

Radna jedinica GMP

Vinodolska 22
tel: 051/ 781 567
fax: 051/ 781 567

email lokacija

Karta