Skip links

UŠP Vinkovci

Podružnica Vinkovci sastoji se od 12 šumarija

Trg bana Josipa Šokčevića 20
32100 Vinkovci

tel: 032/ 341 000
fax: 032/ 331 129

radno vrijeme: 7 – 15 h
voditelj uprave: Krasnodar Sabljić

email lokacija

Aktualno

Šumarije

Šumarija Cerna

Cerna, Kralja Tomislava 2
tel: 032/ 843 708
fax: 032/ 843 708

email lokacija

Šumarija Gunja

Gunja, Savska 3
tel: 032/ 881 114
fax: 032/ 881 114

email lokacija

Šumarija Ilok

Ilok, J. Benešića 51
tel: 032/ 596 157
fax: 032/ 596 157

email lokacija

Šumarija Lipovac

Lipovac, M. Gupca 5
tel: 032/ 270 141
fax: 032/ 270 141

email lokacija

Šumarija Mikanovci

Stari Mikanovci, V. Nazora 54
tel: 032/ 210 270
fax: 032/ 210 270

email lokacija

Šumarija Otok

Otok, Ul. kralja Petra Krešimira IV, br. 9
tel: 032/ 394 144
fax: 032/ 394 106

email lokacija

Šumarija Strizivojna

Strizivojna, Braće Radića 99
tel: 031/ 831 368
fax: 031 831 368

email lokacija

Šumarija Strošinci

Strošinci, V. Nazora 53
tel: 032/ 866 017
fax: 032/ 866 905

email lokacija

Šumarija Vinkovci

Vinkovci, Trg J. Runjanina 10
tel: 032/ 308 913
fax: 032/ 308 913

email lokacija

Šumarija Vrbanja

Vrbanja, Kneza Lj. Posavskog 14
tel: 032/ 863 152
fax: 032/ 864 903

email lokacija

Šumarija Vukovar

Vukovar, Županijska 61
tel: 032/ 441 465
fax: 032/ 441 465

email lokacija

Šumarija Županja

Županja, Dr. Franje Račkog 36
tel: 032/ 831 176
fax: 032/ 831 176

email lokacija