Skip links

Life Crolis

Croatian Land Information System (Hrvatski zemljišni informacijski sustav)

Financiran sredstvima

LIFE

Ukupna vrijednost projekta

6.248.735 €

Vrijednost projekta za Hrvatske šume

65.433 €

Iznos koji sufinancira EU

2.588.207 €

Trajanje projekta

01.10.2020. –  30.04. 2024.

Nositelj projekta

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Partner
  • Državna geodetska Uprava
  • Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
  • Hrvatske šume d.o.o.
  • Ekonerg d.o.o.
Područje provedbe projekta

Hrvatska

Stranice projekta
Cilj projekta

Glavni cilj projekta je razvoj usklađenog modela podataka o praćenju zemljišta koji omogućuje integraciju i obradu podataka o pokrovu zemljišta (Land cover, skraćeno LC), korištenju zemljišta (Land use, skraćeno LU) i upravljanju podacima o zemljištu iz različitih izvora podataka te njihovu upotrebu u razne svrhe.

Ovaj novi model bit će dizajniran integriranjem postojećih LC i LU informacijskih sustava i podataka u Republici Hrvatskoj u kombinaciji sa slobodno dostupnim uslugama i nadolazećim satelitskim promatranjima europske misije COPERNICUS Sentinel-2 kako bi se mogle pratiti i identificirati promjene u pokrovu i korištenju zemljišta.
Projekt je osmišljen kako bi podržao Republiku Hrvatsku u ispunjavanju budućih međunarodnih i europskih ciljeva kao što su UN-ovi ciljevi održivog razvoja (SDG) i propisi EU-a za ruralni razvoj, klimatsku politiku, očuvanje prirodnih staništa i sl.

Četiri osnovna cilja CROLIS-a su:

  1. Razviti i uspostaviti prvi višenamjenski sustav praćenja zemljišta u Hrvatskoj
  2. Primijeniti podatke CROLIS-a za potrebe izvješćivanja i računovodstva LULUCF-a (obračun emisija i uklanjanja stakleničkih plinova u sektoru korištenja zemljišta, promjene korištenja i šumarstvu) u skladu sa zahtjevima preuzetih međunarodnih obveza (UNFCCC, KP, PA) i zakonodavstva EU-a.
  3. Omogućiti i osigurati trajnu implementaciju CROLIS-a od strane državnih vlasti, donositelja odluka, stručnjaka, nevladinih organizacija i ostalih dionika.
  4. Osigurati snažnu osnovu za planiranje i provedbu akcija ublažavanja stakleničkih plinova u sektoru korištenja zemljišta.
Očekivani rezultati projekta

Svi prostorni podaci će biti objavljeni na Geoportalu NIPP-a (Nacionalna infrastruktura prostornih podataka).