Skip links

UŠP Koprivnica

Uprava šuma Podružnica Koprivnica sastoji se od 10 šumarija i jedne radne jedinice.

Ivana Meštrovića 28
48000 Koprivnica

tel: 048/ 250 900
fax: 048/ 250 963

Radno vrijeme: od 7 do 15 h
Voditelj uprave: Damir Felak

email lokacija

Šumarije

Šumarija Čakovec

Čakovec, Dr. Ante Starčevića 57
tel: 040/ 374 580
fax: 040/ 374 595

email lokacija

Šumarija Đurđevac

Đurđevac, Bana Jelačića 80
tel: 048/ 289 130
fax: 048/ 289 141

email lokacija

Šumarija Ivanec

Ivanec, V. Nazora 48
tel: 042/ 781 327
fax: 042/ 782 234

email lokacija

Šumarija Kloštar Podravski

Kloštar Podravski, 1. svibnja 2
tel: 048/ 240 780
fax: 048/ 240 790

email lokacija

Šumarija Koprivnica

Koprivnica, Močile 2
tel: 048/ 654 860
fax: 048/ 654 868

email lokacija

Šumarija Križevci

Križevci, Tomislavova 114
tel: 048/ 720 960
fax: 048/ 720 969

email lokacija

Šumarija Ludbreg

Ludbreg, Koprivnička ulica 2
tel: 042/819 144
fax: 042/819 140

email lokacija

Šumarija Repaš

Ždala, V. Nazora 16
tel: 048/ 866 115, 048/ 866 116
fax: 048/ 866 117

email lokacija

Šumarija Sokolovac

Sokolovac, Trg dr. T. Bardeka 6
tel: 048/ 838 005
fax: 048/ 838 062

email lokacija

Šumarija Varaždin

Varaždin, Ulica braće Krajanski 15
tel: 042/ 320 044
fax: 042/ 320 254

email lokacija

Radne jedinice

RJ Rasadničarstvo Koprivnica

Koprivnica, Ulica Močile 12
tel: 048/665 108
fax: 048/665 418

email lokacija

Mehanizacija i prijevoz Đurđevac

Đurđevac, Kolodvorska bb
tel: 048/ 812 133
fax: 048/ 812 133

email lokacija

Karta